logo
 
Genealogiska Samfundet i Finland
Historieböcker


Allmänt
Döpta
Vigda
Begravda
Flyttade
Inmatning av text
   

Anvisningar för sökning i historieböckerna

Allmänt

Historieböckernas uppgifter är inmatade i en databas och normerade i sådant format, att sökning är möjlig. Databasen är uttryckligen avsedd för sökning, ej för att ersätta de ursprungliga historieböckerna eller deras kopior (de s.k. svarta böckerna). Det kan finnas felaktigheter i uppgifterna och de bör alltid kontrolleras i de ursprungliga källorna.

Det är skäl att observera, att databasen ej innehåller uppgifter yngre än 100 år, utan största delen av uppgifterna är från tiden före 1850-60. Noggrannare uppgifter om databasens innehåll fås med hjälp av statistikfunktionen.

Förteckningen över församlingar

Först väljs i vilken församling sökning skall ske. Om du känner till den rätta församlingen lönar det sig att begränsa sökningen endast till denna församling. Sökning i flera församlingar tar lång tid och ger ofta som resultat sådant som ej är av intresse. Om sökning sker i flera församlingar samtidigt, är det skäl att ge möjligast noggranna sökvillkor, så att sökningens resultat blir så litet som möjligt.

Sökning

För sökningen är texten i historieböckerna normerad till nutida skrivform. T.ex. är namnformerna Henr., Henric och Hinric normerade till Henrik. De normerade namnformerna används endast vid sökningen och sökningens resultat visar alltid den ursprungliga formen.

Det bästa resultatet fås genom att använda den nutida skrivformen, även om sökning kan ske på alla former som används i historieböckerna. Således skall namnformerna Henric, Henrik, Hinric, Hinr., Heikki osv. ge samma resultat på sökningen.

Normeringen tar ej hänsyn till i vilken form släktforskaren skall använda namnen i sin egen forskning. Därför visas namnen i sökresultatet i den form de har i de renskrivna historieböckerna.

Observera, att normeringen ej är helt slutförd, varför det kan hända att alla alternativ ej hittas vid sökningen. För att uppnå ett bättre sökresultat är det skäl att läsa instruktionerna om hur söktexterna skall skrivas före sökningen utförs.

Sökblankett

Sökning görs på en blankett som fylls i med webbläsaren. Sökvillkoren skickas till serverdatorn, som returnerar sökresultatet i form av en tabell. Då sökvillkoren är ifyllda på blanketten, startas sökningen genom att klicka på Sök-tangenten.

Bekanta dig även med de noggrannare instruktionerna för förteckningarna över döpta, vigda, begravda och flyttade.

Exempel på sökning

Kända uppgifter: Vi känner till att Matts Johansson är född ca 1720 i Teisko.

Sökning: Vi väljer till att börja med Teisko församling och längden över döpta. Lämpliga sökvillkor i detta fall är Matts i fältet för barnets namn och Johan i fältet för faderns förnamn. Födelseåret begränsas till intervallet 1710-1730. Med dessa sökvillkor hittas fyra Matts Johansson i Teisko församling. Utgående från sökresultatet är det enkelt att bestämma vem som är den rätta Matts Johansson.

Kända uppgifter: Anna Mankonen finns i kommunionboken, men hon finns varken i den aktuella församlingens eller omgivande församlingars doplängder.

Sökning: I fall av den här typen är sökning på dator effektiv. Vi väljer samtliga församlingar och söker i doplängderna. Som sökvillkor skriver vi Anna i fältet för barnets namn och Manko i fältet för faderns släktnamn. Sökprogrammet söker automatiskt efter alla namn som börjar på Manko, och vi hittar alla namn Mankonen, Mankoin osv. Om alla uppgifter vore färdigt normerade, kunde vi söka direkt på det aktuella namnet. Tills vidare lönar det sig dock att skriva början på namnet (i allmänhet ca fem bokstäver beroende på namnet).

Vi kunde ha begränsat sökningen ytterligare genom att uppskatta Anna Mankonens födelsetid och sedan välja ett lämpligt intervall på båda sidorna av detta. I vårt fall är det dock inte nödvändigt, för sökningen hittar endast två Anna Mankonen, båda födda i Sumiainen. Dessa råkade vara födda samma år, och vet vi inte något annat om den sökta, är vi kanske tvungna att fortsätta vårt letande i kommunionböckerna för Sumiainen.

På samma sätt kan vi leta personer i de andra förteckningarna. I synnerhet längderna över vigda och flyttade kan vara till hjälp i sökandet efter sådana personer, som flyttat utan att det finns noggrannare anteckningar i kommunionboken.

Testning

Sökprogrammet är fortfarande under testning och alla uppgifter om fel liksom kommentarer om dess användning m.m. är välkomna. Kommentarer kan sändas per e-post till adressen historia@genealogia.fi.

Allmänt
Döpta
Vigda
Begravda
Flyttade
Inmatning av text