logo
 
Genealogiska Samfundet i Finland
Historieböcker


Anvisningar för sökning

Sökprogram för historieböcker

Uppdatering av sökdatabasen

Inmatningsläget

Postningslistan HisKi

Kommentarer


Obs! Databasen innehåller ej alla församlingar, då det s.k. HisKi-projektet med att mata in kyrkböckerna på dator ännu fortgår. Nya församlingar kommer med i den takt de blir färdiga.

Databasens uppgifter är ej ännu kontrollerade och databasen innehåller därför många fel. även uppgifternas normering är bristfällig och en del uppgifter kan vara svåra att hitta. Uppgifterna bör alltid kontrolleras i de ursprungliga källorna.

Sökprogrammet är ännu under testning och det har en del kända brister och eventuellt även fel. Alla kommentarer inklusive förslag till förbättringar är välkomna till adressen historia@genealogia.fi.