logo
  Genealogiska Samfundet i Finland
Historieböcker
 

Alla

Landskap

1 - Nyland 2 - Egentliga Finland 3 - Östra Nyland 4 - Satakunta 5 - Egentliga Tavastland 6 - Birkaland 7 - Päijänne-Tavastland 8 - Kymmenedalen 9 - Södra Karelen 10 - Södra Savolax 11 - Norra Savolax 12 - Norra Karelen 13 - Mellersta Finland 14 - Södra Österbotten 15 - Österbotten 16 - Mellersta Österbotten 17 - Norra Österbotten 18 - Kajanaland 19 - Lappland 20 - Åland 21 - Upplösta församlingar i det avträdda området Län

Lappland
Uleåborg
Västra Finland
Östra Finland
Södra Finland
Åland

Anvisningar och exempel Inställningar © Jouni Malinen