logo
  Genealogiska Samfundet i Finland
Historieböcker
  [Församlingar] [Böcker] [Sökblanketten]

Åbo svenska församling - Turun ruotsalainen seurakunta

Vigda

Länk till denna händelsen [ 9775633 ]

Lysning / Vigd   15.8.1852
Man By / Gård   6:7:4.
Namn Unge Handlanden, Herr Johan Gustaf   Wikström
Hustru By / Gård   Kl. 145 ½.
Namn Jungfru Augusta Karolina   Norring
Egen komm.  
Original komm. ALKUPKOMM: Wigde, Bruden i skrud i Kakskerta kyrka
Länkar SSHY - Digiarkisto

       

3326   3.8.1852   S.M. 38., 4.4.6. Fabrikanten, Herr Carl Johan Oskar Wicktman Maria Charlotta Östergren   4.4.6.
3327   5.8.1852     Unge Fältväbeln vid anmänna Fängelse inrättningen å Sveaborgs fästning Fredrik Lindström Jungfru Helena Fredrika Melander   2:5:2.
3328   5.8.1852   1:11:1. Unge Postillonen Johan Victor Granholm Spinn skole utlärlingen, Jungfru Johanna Wilhelmina Lindström   1:20:2.
3329   7.8.1852   6:5:1. Unge Bagare Gesällen Frans Wilhelm Grönroos Jungfru Kristina Wilhelmina Sundberg   1:26:2.
3330   8.8.1852   6:5:1. Unge Skräddaren Gesällen Frans Ludvig Lundelin Pigan Eva Kristina Ilander   Kl. 171.
3331   15.8.1852   6:7:4. Unge Handlanden, Herr Johan Gustaf Wikström Jungfru Augusta Karolina Norring   Kl. 145 ½.
3332   19.8.1852 Öfverste Löjten Plathans bet.   Unge Löjtnanten vid Finländska Linie Bataillonen, Herr Alexander Edward Johansson Jungfru Eva Emelie Bonsdorff   2:9:2.
3333   21.8.1852   1:17:1. Unge Snickare Gesällen Adolf Lindström trolofvade fästeqvinna Gustava Karolina Ragnell   1:17:1., 1.10.1.
3334   22.8.1852   Kl. 179. Unge Sjömannen Gustaf Grönroos Jungfru Lovisa Karolina Wallèn   Kl. 182.
3335   24.8.1852 af Evangel. Luth. Trosbekännelsen   Unge Soldaten vid 9 de Finländska Linie Bataillonen Gotlieb Balba Pigan Wilhelmina Simonsdotter     Kl. 179.
3336   24.8.1852   1:1:3. Unge Kontoirs skrifvaren vid Finska Banken härvarande Vexel Kontor, Herr Karl Gustaf Reinhold Wärnhjelm Jungfru Berenice Pippingsköld   1:1:3.