logo
  Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat
  [Seurakuntaluettelo] [Kirjaluettelo] [Hakulomake]

Suomen kaarti - Finska gardet

Haudatut

Linkki tähän tapahtumaan [ 9383195 ]

Kuollut / Haudattu 7.9.1852 0.0.1852
Kylä / Talo    
Vainaja Kapellmäst: Tjenstem: af 10:de Rangkl: o. Ridd: Josef   Tvarjanskij
Kuolinsyy / Ikä rödsot 69 v. - kk - vko - pv
Oma komm.  
Alkup. komm. ALKUPKOMM: Änkl:
Linkit SSHY - Digiarkisto

       

1853 21.8.1852 24.8.1852     tvill:s dr: Helena Sofia   rödsot       21
1854 29.8.1852 2.9.1852     Skpsk: N:o 202 vid 3:dje C:o Johan Hell å krigsh: i Krasnoje Selo i lunginfl: 27 2   11
1855 1.9.1852 4.9.1852     Pig: Änk: Anna Carls dr: Illberg lungsot 50 9    
1856 2.9.1852 4.9.1852     Skpsk: N:o 62 vid H. H. C:o Alexander Danielss: Dolck rödsot 19 2   15
1857 5.9.1852 8.9.1852     Skpsk: N:o 225 vid 4:de C:o Joh: Gustaf Johanss:   rödsot 24 11   13
1858 7.9.1852 1852     Kapellmäst: Tjenstem: af 10:de Rangkl: o. Ridd: Josef Tvarjanskij rödsot 69      
1859 16.9.1852 19.9.1852     son Emil Frithioff   oangif:   1    
1860 17.9.1852 19.9.1852     Skpsk: N:o 221 vid H. H. C:o Adam Georgss: Dugtig infl: i lungan 36 1   12
1861 18.9.1852 21.9.1852     hust: Anna Sofia Lind vattsot 54      
1862 19.9.1852 22.9.1852     son Alexander   hosta 2 11   15
1863 20.9.1852 23.9.1852     dr: Maria Aurora   tvinsot 1 3   17