Hollola


Seurakunta on yksi Hämeen vanhimpia, noin vuodelta 1213, vaikka sen ensimmäinen tunnettu kirkkoherra mainitaan vasta 1329.

  • Ilmeisesti Hollolan kappelina ollut Sysmä erotettiin 1442 emäseurakunnaksi. Sysmä on käsittänyt tuolloin Joutsan, Hartolan, Padasjoen, Jämsän ja Rautalammin)
  • Porvooseen kuuluneeseen Mäntsälän kappeliin liitettiin osia mm. Hollolasta perustamisvuonna 1585; tämä erosi vuonna 1616 itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi.
  • Iitti muodostettiin 1539 Hollolan, Lapveden ja Vehkalahden pitäjien osista.
  • Orimattilan kappeli erotettiin 1636 eri seurakunnaksi.
  • Jo 1547 kappelina ollut Asikkala erotettiin 1848 itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi
  • Vuonna 1630 perustettu Heinola erotettiin 1848 itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi
  • Vuonna 1555 kappeliksi perustetusta Nastolasta tuli emäseurakunta 1860
  • Vuonna 1547 kappeliksi perustettu Kärkölä erotettiin 1867
  • Vuonna 1878 perustettu Lahden kauppala muodosti oman pastoraatin 1901, toteutui 1916.

- Kirkon sisustus paloi ukkosen tulesta 28/6 1642. Pappila paloi poroksi 6/2 1706. Siinä tuhoutui rovasti Gustaf Bernerin suuri omaisuus, mm. runsaasti hopea- ja kultaesineit ja 900 talariin arvioitu kirjasto, kaikkiaan 5,314 talarin kup.r. edestä. "Och blef nu allmänt intygat, denna eldskadan af wådelig händelse i sä måtto treffat honom Probsten, att dess hustru Madam Anna Carstenia, som någon tijdh till baaka warit passionerad, har för sin restitution skull låtit opgiöra een lijten eldh i Cammaren, hwar wed hon ehrachtadt smöria och muka sine lemmar; Men samme eldh haar sig emoth all tanka trängt genom nägon skorstens rembna, som till lijka brakt begge, wed hwar andra stående, Camrar i ljusan låga; så att och wissheeten här af äfwen är befunnen, effter dett eldskadan öfwergått, i det begge skorstenarne der effter äro befundna alldeles tunna och rembnade". Isonvihan aikana venäläiset hävittivät kirkonarkiston. Arkisto paloi pappilan pal.ossa 1/5 1756. Siitä on seuraava tieto Tenholan seurakuntaan muuttaneitten luettelossa vuodelta 1757 nuorten renkien Tuomas Antinpojan ja Simo Tuomaanpojan muuttamisesta Hollolasta Knopkägraan Bromarvissa, jolloin esitetään Hollolan kirkkoherran 5/3 1757 päivätty todistus, jossa hän ei voi "giöra beskied" heistä, koska "kyrkjoböckerne och förhörs längderne förkommo i den olyckl:a brand, som här pä min Prestegård timade d. 1 Maij sidstl. åhr". Tuli pääsi irti kirkossa pitkänäperjantaina 6/4 1928, mutta saatiin palo ajoissa tukahdutetuksi. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Hollola

Grannförsamlingarna
Asikkala, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Kärkölä

Byar på finska
Aikkala, Hahmajärvi, Hälvälä, Hankaa, Hatsina, Heinlammi, Herrala, Hersala, Jalkaranta, Jarvala, Järvenpää, Järventaka, Kalliala, Kastari, Korpikylä, Kukkila, Kutajoki, Lahdenpohja, Loppi, Luhdantausta, Manskivi, Messilä, Miekkiö, Näsäkkä, Noitala, Nokkola, Okeroinen, Paimila, Parikka, Parinpelto, Pinnola, Pyhäniemi, Sairakkala, Sarva, Siikaniemi, Tenhelä, Tennilä, Toivola, Untila, Upila, Uskila, Utula, Vaania, Vaavela, Vesala, Vihattu, Voistio

Byar på svenska
Aikkala, Hahmajärvi, Hälvälä, Hankaa, Hatsina, Heinlammi, Herrala, Hersala, Jalkaranta, Jarvala, Järvenpää, Järventaka, Kalliala, Kastari, Korpikylä, Kukkila, Kutajoki, Lahdenpohja, Loppi, Luhdantausta, Manskivi, Messilä, Miekkiö, Näsäkkä, Noitala, Nokkola, Okeroinen, Paimila, Parikka, Parinpelto, Pinnola, Pyhäniemi, Sairakkala, Sarva, Siikaniemi, Tenhelä, Tennilä, Toivola, Untila, Upila, Uskila, Utula, Vaania, Vaavela, Vesala, Vihattu, Voistio


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363