Helsinge


Församlingen i Helsinge grundades redan under katolska tiden. Den var annex under Helsingfrors stad (K.M. kk1652) Församlingen hade sockenadjunkt och från år 1795 en kaplan. År 1851 beslöts att Helsinge skulle bli universitetets prebende och under den tiden hade kaplanen dubbla tjänsteår.

1865 blev Helsinge ett skilt pastorat och fick sin första egna kyrkoherde år 1867. Tusby kapell, som hörde till Sibbo, bildades av bl.a. delar av Helsinge socken år 1643 och avskildes till moderförsamling enligt domkapitlets beslut 1653 och 1668. Från Helsinge socken avskildes 1917 (verkställdes 1921) Huopalahden srk och år 1919 (verkställdes 1.1.1920) blev dessutom Åggelby och Brändö egna pastorat. Vid kommundelningen efter krigen kom den södra delen att anslutas till Helsingfors, där man 1963 grundade Helsingin Malmin suomalainen seurakunta samt Malms svenska församling.

Malm delades sedan i Hertonäs, Baggböle, Kasberget, Mellungsby, Botby och Nordsjö finska församlingar.

Helsinge sockens finska församling delades 1966 i Helsinge finska sockenförsamling (senare Tikkurilan srk) samt Vanda finska och Korso finska församlingar.

- Största delen av arkivet förstördes under stora ofreden. Prästgården och en betydande del av arkivet, bl.a. kommunionböckerna 1730-68 och 1797-1805 samt historieböckerna mellan 1722-1822 brann den 20/5 1896, då de uppbevarades på vinden. Kyrkans tak och inredning brann redan före det , den 7/5 1893. I kyrkan pannrum utbröt eldsvåda 1/2 1938, men den gången blev det endast mindre skador. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Helsingin pitäjä

Gamla namn
Vanda socken

Grannförsamlingarna
Esbo, Helsingfors, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Sipoon suomalainen seurakunta, Sibbo svenska församling

Byar på finska
Hakkila, Hakunila, Haltiala, Hämeenkylä, Hanala, Herttoniemi, Kaarlela, Käpylä, Keimola, Kirkonkylä, Konala, Koskela, Kulosaari, Kumpula, Kuninkaala, Laajasalo, Länsisalmi, Lapinkylä, Lauttasaari, Malmi, Martinkylä, Meilahti, Mellunkylä, Munkkiniemi, Myllymäki, Niskala, Oulunkylä, Pakinkylä, Piispankylä, Pikku-Huopalahti, Puotinkylä, Riipilä, Seutula, Silvola, Sotunki, Suutarinkylä, Tali, Tapaninkylä, Tikkurila, Tolkinkylä, Tullisaari, Tuomarinkylä, Veromiehenkylä, Viikin latokartano, Viinikkala, Voutila, Vuosaari, Ylästö

Byar på svenska
Haxböle, Håkansböle, Tomtbacka, Tavastby, Hanaböle, Hertonäs, Kårböle, Kottby, Käinby, Kyrkoby, Konala, Forsby, Brändö, Gumtäkt, Fastböle, Degerö, Västersundom, Lappböle, Drumsö, Malm, Mårtensby, Meilans (Hindersnäs), Mellungsby, Munksnäs, Kvarnbacka, Nackböle, Åggelby, Baggböle, Biskopsböle, Lillhoplax, Botby, Ripuby, Sjöskog, Sillböle, Sottungsby, Skomakarböle, Tali, Staffansby, Dickursby, Tolkby, Turholm, Domarby, Skattmansby, Wiks ladugård, Viniksby, Brutuby, Nordsjö, Övitsböle


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363