Sibbo svenska församling


Under andra hälften av 1900-talet delades Sibbo i en svensk och en finsk församling, vilka dock bildar en kyrklig samfällighet med gemensam fastighetsskötsel.

Namn på finska
Sipoon ruotsalainen seurakunta

Grannförsamlingarna
Porvoon suomalainen seurakunta, Helsingfors, Helsinge, Mäntsälä, Borgnäs, Tusby, Borgå svenska domkyrkoförsamling

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363