Karjaan ruotsalainen seurakunta


Karjaa jaettiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen seurakuntaan ilmeisesti vuonna 1977, jolloin Karjaan kauppalasta tuli kaupunki sekä Snappertuna lakkautettiin.

Ruotsinkielinen nimi
Karis svenska församling

Naapuriseurakunnat
Inkoo, Karjalohja, Lohja, Pohja, Snappertuna

Kylät suomeksi
Backby, Bålaby, Bällarby, Bällby, Båtsmora, Bengtsmora, Björnbollstad, Bondby, Brasby, Bredvik, Brynikbacka, Degerby, Domargård, Dönsby, Finnbacka, Finnby, Gösbacka, Grabbacka, Grunfsjö, Hållsnäs, Heimos, Högben, Ingvallsby, Jällsby, Joddböle, Kansbacka, Karjaan asema, Kasabacka, Kasaby, Kihla, Kleven, Knapsby, Kroggård, Lågbacka, Läpp, Mangård, Mjölbollstad, Mjölnarby, Nyby, Österby, Pappila, Päsarby, Reiböle, Romsarby, Sannas, Smedsby, Snällböle, Starkom, Sutarkulla, Mustio, Svarvarböle, Svedja, Torsböle (Tryckobacka), Vestanby, Visanbacka

Kylät ruotsiksi
Backby, Bålaby, Bällarby, Bällby, Båtsmora, Bengtsmora, Björnbollstad, Bondby, Brasby, Bredvik, Brynikbacka, Degerby, Domargård, Dönsby, Finnbacka, Finnby, Gösbacka, Grabbacka, Grunfsjö, Hållsnäs, Heimos, Högben, Ingvallsby, Jällsby, Joddböle, Kansbacka, Karis station, Kasabacka, Kasaby, Kihla, Kleven, Knapsby, Kroggård, Lågbacka, Läpp, Mangård, Mjölbollstad, Mjölnarby, Nyby, Österby, Pappila, Päsarby, Reiböle, Romsarby, Sannas, Smedsby, Snällböle, Starkom, Sutarkulla, Svartå, Svarvarböle, Svedja, Torsböle (Tryckobacka), Vestanby, Visanbacka


MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363