Suomen tarkk'ampujapataljoona


Seurakunta perustettiin silloin, kun vuonna 1811 asetettujen jääkärirykmenttien kaksi Helsinkiin sijoitettua komppaniaa, joita nimitettiin Suomen Opetuspataljoonaksi, korotettiin kaartiksi 1829 ja sai oman saarnaajansa tai pastorinsa. Ruotsalainen jumalanpalvelus pidettiin joka kolmantena sunnuntaina. Päiväkäskyllä 1905 lakkautettiin Kaartin pataljoona ja vuoden 1906 pastori asetettiin lakkautuspalkalle. Pastori jäi vielä edelleen toimeensa, koska itse seurakuntaa ei vielä lakkautettu, vaan se pataljoonan suorituskomitean ehdotuksesta edelleen sai pysyä, koska toivottavissa oli, että pataljoona vielä uudestaan pystytettäisiin.

Suomen tarkk'ampujapataljoona (1846-48),
Suomen krenatööritarkk'ampujapataljoona (1848-56),
Suomen harjoitustarkk'ampujapataljoona (1856-57),
Suomen opetustarkk'ampujapataljoona (1857-59) sekä
Suomen opetustarkk'ampujakoulu ja
opetustarkk'ampujakomppania (1859-60) sijaitsi vuoteen 1857 Turussa, myöhemmin Hämeenlinnassa.

Ruotsinkielinen nimi
Finska skarpskyttebataljonen

Vanhat nimet
Suomen krenatööritarkk'ampujapataljoona, Suomen harjoitustarkk'ampujapataljoona, Suomen opetustarkk'ampujapataljoona, Suomen opetustarkk'ampujakoulu, Suomen opetustarkk'ampujakomppania, Finska grenadjärskarpskyttebataljonen, Finska övningsskarpskyttebataljonen, Finska undervisningsskarpskyttebataljonen, Finska undervisningsskarpskyttekompaniet

Naapuriseurakunnat

MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363