Ylöjärvi


Grundat som predikohus år 1799, hörde som kapell till Birkala. Blev en självständig församling år 1899.

Namn på finska
Ylöjärvi

Gamla namn
Peräkunta

Grannförsamlingarna
Tavastkyro, Kuru, Messukylä, Nokia, Teisko, Viljakkala

Byar på finska
Ilmari, Kaihari, Keijärvi, Kuusisto, Kyöstilä, Lempiäniemi, Liimola, Metsäkylä, Mutala, Pengonpohja, Pohjankylä, Siivikkala, Takamaa, Ylöjärvi

Byar på svenska
Ilmari, Kaihari, Keijärvi, Kuusisto, Kyöstilä, Lempiäniemi, Liimola, Metsäkylä, Mutala, Pengonpohja, Pohjankylä, Siivikkala, Takamaa, Ylöjärvi


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363