Hauho


Hauho on Hämeen vanhimpia seurakuntia, ensimmäinen asiakirjamerkintä Hauhon seurakunnasta on vuodelta 1329, jolloin hauholaiset kieltäytyivät maksamasta määrättyä neljän valkonahan piispanveroa. Hauho on ollut emäseurakunta, johon ovat kappeliseurakuntina kuuluneet Luopioinen (vuodesta 1693) ja Tuulos. Edellinen on erotettu itsenäiseksi seurakunnaksi 1880 ja jälkimmäinen on ilmeisesti 1400-luvulla perustettu pitäjä, joka oli vuosina 1540-1882 Hauhon kappelina.

- Isonvihan aikana viholliset polttivat pappilan sekä ryöstivät kirkon ja arkiston. Venäläinen partiojoukko jo 29/9 1713 murtautui ikkunasta kirkkoon ja teki hävitystä: "sitten kun heidän aikomuksensa tulla siihen eteläisen oven läpitse, jonka aikoivat rikki hakata kirveellä ei onnistunut. Samassa tilassa ovat ne jumalattomat miekalla lyöneet kirkon eteläisessä porstuassa seisovan Bartolomeus'en kuvaa päähän, josta niikuin myös oven murrosta vielä selviä jälkiä näkyy" (Hauhon kirkonkirjoihin tehty merkintä). Chr. Herkepæuksen 1756 julkaiseman pitäjänkertomuksen mukaan venäläiset kirkonmäellä polttivat kirkonkirjat ja muut vanhat todistuskappaleet. Pappila ja osa arkistoa paloi joko 1713 tai 1722. Kappalaisen pappila paloi 1775. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset, sekä täydennys II. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen digitaaliarkistosta löytyy Hauhon vuosien 1722-35 rippikirja (jota ei ilmeisesti ole mikrofilmattu, koska sitä ei näy edes Kansallisarkiston luettelossa) sekä vuosien 1736-43 rippikirja, joihin molempiin myös Luopioisten kylät sisältyvät. Itseäni hyödytti huomattavasti päästä tätä kautta lopultakin varmistamaan esim. eri henkilöiden sukulaisuussuhteita sekä talojen omistajavaihdoksia, joiden tutkimista isonviha ja sen jälkeinen sekava aika aina vaikeuttaa.

Namn på finska
Hauho

Grannförsamlingarna
Hattula, Tavastehus, Lammi, Luopioinen, Pälkäne, Tuulos, Tyrväntö, Vånå

Byar på finska
Aikkola, Ajoranta, Alvettula, Apoo, Eteläinen, Hahkiala, Hakkala, Hankala, Heinäkangas, Hyömäki, Hyvikkälä, Ilmoila, Joki (Jokioinen), Juntula, Kalaila, Keso, Kirkonkylä, Kokkala, Kokkila, Kukkola, Kyttälä, Lautsia, Lehdesmäki, Lehtelä, Matkantaka, Miehoila, Mustila, Okerla, Pappila,Porras, Porsoo, Rukkoila, Saha, Sappee, Sotjala, Torvoila, Tuittula, Tuulimylly, Uusikylä, Vihavuosi, Villantila, Vitsiälä, Vuolijoki

Byar på svenska
Aikkola, Ajoranta, Alvettula, Apoo, Eteläinen, Hahkiala, Hakkala, Hankala, Heinäkangas, Hyömäki, Hyvikkälä, Ilmoila, Joki (Jokioinen), Juntula, Kalaila, Keso, Kirkonkylä, Kokkala, Kokkila, Kukkola, Kyttälä, Lautsia, Lehdesmäki, Lehtelä, Matkantaka, Miehoila, Mustila, Okerla, Pappila,Porras, Porsoo, Rukkoila, Saha, Sappee, Sotjala, Torvoila, Tuittula, Tuulimylly, Uusikylä, Vihavuosi, Villantila, Vitsiälä, Vuolijoki


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363