Vuoksela


Valkjärven Uudenkylän ja Päiväkiven kylien asukkaat rakensivat itselleen oman rukoushuoneen 1905, joka erotettiin itsenäiseksi Vuokselan kirkkoherrakunnaksi 1912, toteutui lopullisesti kun kirkkoherra astui virkaan helmikuussa 1932. Sakkolan "vauraimmat" kylät, Kuninkaanristi, Noisniemi ja Räihäranta liittyivät 1921 Vuokselan seurakuntaan. Vuonna 1925 perustettuun Äyräpäähän liitettiin osia mm. Vuokselasta.

- Tilikirjat v:een 1924 paloivat 4/2 1925 kirkonisännöitsijän Arvid Turkin asuinrakennuksen palossa. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Ruotsinkielinen nimi
Vuoksela

Naapuriseurakunnat
Muolaa, Räisälä, Sakkola, Valkjärvi, Vuoksenranta

Kylät suomeksi
Kuninkaanristi, Noisniemi, Päiväkivi, Räihäranta, Uusikylä, Vuosalmi

Kylät ruotsiksi
Kuninkaanristi, Noisniemi, Päiväkivi, Räihäranta, Uusikylä, Vuosalmi


MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363