Vichtis


Omnämns som kapell under Lojo redan 1433 och som eget pastorat åtminstone 1507. Loppis, som var annex under Janakkala, var en kort tid (1558-1563) kapell under Vichtis. Hit hörde också Nyhkälä eller Pahajärvi (senare Pyhäjärvi och Karkkila) kapell som grundats 1654 och som 1861 avskildes till eget pastorat. - Ryssarna plundrade och brände prästgården1713, då även kyrkan plundrades och kyrkböckerna bortfördes. Kyrkan och klockstapeln brann vid ett åskväder 22/7 1818 och kyrkan dessutom en andra gång 8/8 1846. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Vihti

Grannförsamlingarna
Esbo, Hyvinge, Kyrkslätt, Lojo, Loppi, Nummis, Nurmijärvi, Pusula, Pyhäjärvi, Högfors, Sjundeå, Kyrkslätts finska församling, Kyrkslätts svenska församling, Siuntion suomalainen seurakunta, Sjundeå svenska församling

Byar på finska
Haapkylä, Härkälä, Härköilä, Härtsilä, Hulttila, Hynnälä, Irjala, Jättölä (Jättöilä), Kaharla, Kaukola (Kaukoila), Kauppila, Kirvelä, Koikkala, Korppila, Kotkaniemi, Kourla, Köykkälä, Lahnus, Lahti, Lankila, Leppärlä, Lusila, Maikkala, Merramäki, Niemenkylä, Niemi, Niuhala, Ojakkala, Olkkala, Ollila, Oravala, Pääkslahti, Pakasela, Palajärvi, Pappila, Pietilä, Ruskela, Salmi, Selki, Siipoi(Siippoo), Suksela, Suontaka, Taipale, Tarttila, Tervalampi, Torhola, Tuohilampi, Vähäkylä (Vääkylä), Vanhala, Vanjärvi, Vanjoki, Veikkola, Vihtijärvi (Vihtjärvi)

Byar på svenska
Haapkylä, Härkälä, Härköilä, Härtsilä, Hulttila, Hynnälä, Irjala, Jättölä (Jättöilä), Kaharla, Kaukola (Kaukoila), Kauppila, Kirvelä, Koikkala, Korppila, Kotkaniemi, Kourla, Köykkälä, Lahnus, Lahti, Lankila, Leppärlä, Lusila, Maikkala, Merramäki, Niemenkylä, Niemi, Niuhala, Ojakkala, Olkkala, Ollila, Oravala, Pääkslahti, Pakasela, Palajärvi, Pappila, Pietilä, Ruskela, Salmi, Selki, Siipoi(Siippoo), Suksela, Suontaka, Taipale, Tarttila, Tervalampi, Torhola, Tuohilampi, Vähäkylä (Vääkylä), Vanhala, Vanjärvi, Vanjoki, Veikkola, Vihtijärvi (Vihtjärvi)


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363