Vånå


Självständig församling åtminstone redan 1329. Sammanslogs med Tavastehus år 1803 och avskiljdes igen år 1904 till en självständig församling. Till Vånå hörde Renko, kapell kanske redan på 1200-talet, avskiljd till självständig församling år 1879, samt Tavastehus, troligen grundad redan omkring år 1250 och nämnd som köping år 1308. Köpingsprivilegier år 1639, då Tavastehus även blev en självständig församling.

Namn på finska
Vanaja

Gamla namn
Mäskälä

Grannförsamlingarna
Hauho, Tavastehus, Janakkala, Lammi, Renko, Tuulos

Byar på finska
Hangasmäki, Hattelmala, Heinäjoki, Idänpää, Ikaaloinen, Kankaantaka, Kankainen, Kiri, Koljala, Kontuvuori, Laasela, Luolaja, Miemala, Rastila, Syrjä

Byar på svenska
Hangasmäki, Hattelmala, Heinäjoki, Idänpää, Ikaaloinen, Kankaantaka, Kankainen, Kiri, Koljala, Kontuvuori, Laasela, Luolaja, Miemala, Rastila, Syrjä


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363