Tusby


Tusby grundades 1643 som kapell under Sibbo moderförsamling av delar av Helsinge, Sibbo och Nurmijärvi. Självständig församling enligt domkapitlets beslut 1653 och 1668. Prebende för Borgå gymnasium 1766-70 och 1772-81. Mäntsälä , som var kapell under Borgå, sägs ha fått delar av Tusby redan 1616. Kellokosken seurakunta (tidigare Mariefors bruksförsamling) hör till Tusby; här fanns egen predikant åren 1799-1869. Järvenpää avskildes från Tusby 1952 och Kervo 1955.

- Kyrkan rånades under stora ofreden. Kaplansgården brann i början på 1760-talet under komminister Henrik Nordströms tid (1754-68). Vid det inventarium, som förrättades den 16/3 1766, räknas det upp att följande föremål blivit förstörda: en liten kalk och en silverpaten, drottning Kristinas finska Bibel, Flavii Josephi judiska historia, förra delen av GT och tredje bandet av NT av Gezelii Bibelvärk, Bijchners Concordantz Bibel, doct. Dorelii Sockenapothek. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Tuusula

Grannförsamlingarna
Helsingfors, Helsinge, Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Sipoon suomalainen seurakunta, Sibbo svenska församling

Byar på finska
Alikerava, Hyökkälä, Hyrylä, Järvenpää, Jokela, Kellokoski, Kirkonkylä, Korso, Lahela, Nahkela, Nummenkylä, Paijala, Ruotsinkylä, Ruskela, Rusutjärvi, Tuomaala, Vanhakylä, Ylikerava

Byar på svenska
Alikerava, Hyökkälä, Hyrylä, Järvenpää, Jokela, Kellokoski, Kirkonkylä, Korso, Lahela, Nahkela, Nummenkylä, Paijala, Ruotsinkylä, Ruskela, Rusutjärvi, Tuomaala, Vanhakylä, Ylikerava


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363