Tenala


Tenala är en av Västra Nylands äldsta moderförsamlingar. Den omnämns redan 1329 som församling med egen kyrkoherde. Kyrkan som fått namn efter S:t Olof , har troligen funnits på nuvarande plats redan på 1100-talet (klockstapelns lillklocka) men har under de två följande århundradena genomgått en fullständig förändring. Åtminstone redan på 1680-talet predikades varje söndag på både finska och svenska. Bromarvs kapell grundades 1677 och blev en skild församling med egen kyrkoherde 1865; Till Bromarv hörde även Hangöuddsområdet. Skogby bruksförsamling hörde på 1600-talet till Tenala. De Tenalagårdar som hörde till Bjärnås pastorat (Gesterby rusthåll, Lillappnäs, Gråansböle, Hummelvik och Långvik) överflyttades även administrativt till Bjärnå år 1873. Tenala hör från år 1977 till Ekenäsnejdens församlingsgemenskap, som bl.a. sköter ekonomi, personal- och fastighetsärenden gemensamt. Tenala och Bromarv har sedermera gemensam kyrkoherde. - Under stora ofreden brände ryssarna endast en del av prästgårdsbyggnaderna. "A:o 1713 den 6 Aug. kom Ryssen först til Tenala". De främsta silverföremålen fördes till Sverige undan fienden (1710) liksom också kyrkböckerna och kyrkans prydnader, vilka 1736 "annoterades som obefintliga". Som kuriositet kan nämnas anteckningen i samband med den 1839 införskaffade altartavlan (Joh. Lindhs kopia av Leonardo da Vincis målning, som föreställer Frälsaren med sina lärjungar vid nattvardsbordet) där det står: "Om den föregående altartavlan heter det i en inventariiförteckning, att den framställt samma motiv som den nuvarande och att den sommartiden 1825 av en i kyrkan instängd hund blivit sönderriven". Vrt. Simo. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys VII. Genos 6(1935). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Tenhola

Grannförsamlingarna
Bromarv, Finby, Kisko, Bjärnå, Pojo, Pohjan suomalainen seurakunta, Pojo svenska församling, Ekenäs landsförsamling, Hangö landsförsamling

Byar på finska
Alaspää, Barkkala, Berg, Björknäs, Bodal, Bonäs, Bondböle, Dahl, Degergård, Dotterböle, Fastarby, Finby, Finby-Gränd, Frankböle, Gännarby, Germundby, Gretarby, Grind, Grop, Gundby, Hällsby, Hangist, Härjentaka, Harparskog, Högböle, Hölklöt, Holm, Hulta, Hylta, Ingvallsby, Jordansby, Kallby, Karsby, Kelkkala, Kesuböle, Koski, Kotkaranta, Koverhar, Krokby, Kulla, Kyrkbacka, Lappvik, Lappvikin lastauspaikka, Lappvikin asema, Lindö, Lindsby, Lunkböle, Mail, Malarby, Mälsarby, Olsböle, Ovanmalm, Pappila, Perskomböle, Pölkå, Prästkulla, Rådsby, Romby, Rörsby, Sattala, Seuko, Siggby, Sillböle, Skäggböle, Skallböle, Skarsböle, Skinnarby, Skogby, Skogsböle, Smedsede, Spjutsböle, Stocksböle, Svedja, Svedjekulla, Svenskby, Trollshovda, Tronsböle, Undermalm, Västankärr, Vikby, Vimonböle, Ytterpölckå

Byar på svenska
Alaspää, Barkkala, Berg, Björknäs, Bodal, Bonäs, Bondböle, Dahl, Degergård, Dotterböle, Fastarby, Finby, Finby-Gränd, Frankböle, Gännarby, Germundby, Gretarby, Grind, Grop, Gundby, Hällsby, Hangist, Härjentaka, Harparskog, Högböle, Hölklöt, Holm, Hulta, Hylta, Ingvallsby, Jordansby, Kallby, Karsby, Kelkkala, Kesuböle, Koski, Kotkaranta, Koverhar, Krokby, Kulla, Kyrkbacka, Lappvik, Lappviks lastplats, Lappviks station, Lindö, Lindsby, Lunkböle, Mail, Malarby, Mälsarby, Olsböle, Ovanmalm, Pappila, Perskomböle, Pölkå, Prästkulla, Rådsby, Romby, Rörsby, Sattala, Seuko, Siggby, Sillböle, Skäggböle, Skallböle, Skarsböle, Skinnarby, Skogby, Skogsböle, Smedsede, Spjutsböle, Stocksböle, Svedja, Svedjekulla, Svenskby, Trollshovda, Tronsböle, Undermalm, Västankärr, Vikby, Vimonböle, Ytterpölckå


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363