Tenhola


Läntisen Uudenmaan vanhimpia emäseurakuntia, mainitaan jo 1329 kirkkoherrakuntana. Kirkko, joka on nimetty pyhälle Olaville, on ilmeisesti ollut nykyisellä paikalla jo 1100-luvulla (kellotapulin pikkukello), tosin käynyt kahdella seuraavalla vuosisadalla täyden muodonmuutoksen. Ainakin jo 1680-luvulla saarnattiin joka pyhä sekä suomeksi että ruotsiksi. Bromarvin kappeli perustettiin 1677 ja erotettiin eri kirkkoherrakunnaksi 1865; Bromarviin kuului myös Hankoniemen taajama. Skogbyn tehdasseurakunta kuului 1600-luvulla Tenholaan. Tenholan Perniön pastoraattiin kuuluvat talot (Gesterbyn rustholli, Vähä-Lappnäs, Gråansböle, Hummelvik ja Långvik) siirrettiin hallinnollisestikin vuonna 1873 Perniöön. Tenhola kuuluu vuodesta 1977 Tammisaaren seudun seurakuntayhtymään, joka hoitaa mm. talouden, henkilöstöasiat ja kiinteistöt. Tenholan kirkkoherra on sittemmin ollut yhteinen Bromarvin kanssa.

- Isonvihan aikana polttivat venäläiset vain osan pappilan rakennuksia. "A:o 1713 den 6 Aug. kom Ryssen först til Tenala". Tärkeimmät hopeaesineet vietiin Ruotsiin vihollista pakoon (1710) samoin kirkon kirjat ynnä kirkon koristukset, jotka 1736 "annoterades som obefintliga". Kuriositeettina mainittakoon v. 1839 hankittua lattaritaulua (Joh. Lindhin jäljennös Leonardo da Vincin maalauksesta, joka esittää Vapahtajaa opetuslapsineen ehtoollispöydän ääressä) vanhemmasta: "Om den föregående altartavlan heter det i en inventariiförteckning, att den framställt samma motiv som den nuvarande och att den sommartiden 1825 av en i kyrkan instängd hund blivit sönderriven". Vrt. Simo. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys VII. Genos 6(1935). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Ruotsinkielinen nimi
Tenala

Naapuriseurakunnat
Bromarv, Särkisalo, Kisko, Perniö, Pohja, Pohjan suomalainen seurakunta, Pohjan ruotsalainen seurakunta, Tammisaaren maaseurakunta, Hangon maaseurakunta

Kylät suomeksi
Alaspää, Barkkala, Berg, Björknäs, Bodal, Bonäs, Bondböle, Dahl, Degergård, Dotterböle, Fastarby, Finby, Finby-Gränd, Frankböle, Gännarby, Germundby, Gretarby, Grind, Grop, Gundby, Hällsby, Hangist, Härjentaka, Harparskog, Högböle, Hölklöt, Holm, Hulta, Hylta, Ingvallsby, Jordansby, Kallby, Karsby, Kelkkala, Kesuböle, Koski, Kotkaranta, Koverhar, Krokby, Kulla, Kyrkbacka, Lappvik, Lappvikin lastauspaikka, Lappvikin asema, Lindö, Lindsby, Lunkböle, Mail, Malarby, Mälsarby, Olsböle, Ovanmalm, Pappila, Perskomböle, Pölkå, Prästkulla, Rådsby, Romby, Rörsby, Sattala, Seuko, Siggby, Sillböle, Skäggböle, Skallböle, Skarsböle, Skinnarby, Skogby, Skogsböle, Smedsede, Spjutsböle, Stocksböle, Svedja, Svedjekulla, Svenskby, Trollshovda, Tronsböle, Undermalm, Västankärr, Vikby, Vimonböle, Ytterpölckå

Kylät ruotsiksi
Alaspää, Barkkala, Berg, Björknäs, Bodal, Bonäs, Bondböle, Dahl, Degergård, Dotterböle, Fastarby, Finby, Finby-Gränd, Frankböle, Gännarby, Germundby, Gretarby, Grind, Grop, Gundby, Hällsby, Hangist, Härjentaka, Harparskog, Högböle, Hölklöt, Holm, Hulta, Hylta, Ingvallsby, Jordansby, Kallby, Karsby, Kelkkala, Kesuböle, Koski, Kotkaranta, Koverhar, Krokby, Kulla, Kyrkbacka, Lappvik, Lappviks lastplats, Lappviks station, Lindö, Lindsby, Lunkböle, Mail, Malarby, Mälsarby, Olsböle, Ovanmalm, Pappila, Perskomböle, Pölkå, Prästkulla, Rådsby, Romby, Rörsby, Sattala, Seuko, Siggby, Sillböle, Skäggböle, Skallböle, Skarsböle, Skinnarby, Skogby, Skogsböle, Smedsede, Spjutsböle, Stocksböle, Svedja, Svedjekulla, Svenskby, Trollshovda, Tronsböle, Undermalm, Västankärr, Vikby, Vimonböle, Ytterpölckå


MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363