Snappertuna


Snappertuna kapell gundades 1688 som en bönehusförsamling, där sockenadjunkten var stationerad, tills tjänsten enligt domkapitlets beslut ändrades till kaplanstjänst 1809. Avskildes 1915 till moderförsamling. Snappertuna församling indrogs 1977.

- Prästgården brann ner till grunden 1806, då bl.a. alla de äldsta historieböckerna med uppgifter från den egna församlingen förstördes (de första enskilda är gemensamma med Karis) [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Snappertuna

Grannförsamlingarna
Ingå, Karis, Pojo, Karis finska församling, Karis svenska församling, Pohjan suomalainen seurakunta, Pojo svenska församling, Ekenäs landsförsamling

Byar på finska
Alhov, Antby, Åsenby, Baggård, Båsa, Båsaböle, Berg, Björnböle, Boxby, Bredäng, Bredslätt, Broby, Dalkarö, Dragsvik, Fagernäs, Gammelboda, Gästans, Gästersjö, Gebbelby, Glamabacka, Grop, Halvskifte (Halstö), Harparbacka, Horsbäck, Hostnäs, Hurskusnäs, Lagmans, Langansböle, Lillbarsgård, Magnäs, Näseby, Nissbacka, Norrby, Nothamn, Nyboda, Persö, Prästholm, Rådsböle, Raseborg, Repubacka, Rösund, Rullarsböle, Skogby, Skräddarböle, Slipars, Snappertuna (Finnäs), Söderby, Strömsö, Stubböle, Svartbäck, Torsö, Total, Trångsund, Tvisäck, Västanby, Väster-Rösund, Västervik, Växär

Byar på svenska
Alhov, Antby, Åsenby, Baggård, Båsa, Båsaböle, Berg, Björnböle, Boxby, Bredäng, Bredslätt, Broby, Dalkarö, Dragsvik, Fagernäs, Gammelboda, Gästans, Gästersjö, Gebbelby, Glamabacka, Grop, Halvskifte (Halstö), Harparbacka, Horsbäck, Hostnäs, Hurskusnäs, Lagmans, Langansböle, Lillbarsgård, Magnäs, Näseby, Nissbacka, Norrby, Nothamn, Nyboda, Persö, Prästholm, Rådsböle, Raseborg, Repubacka, Rösund, Rullarsböle, Skogby, Skräddarböle, Slipars, Snappertuna (Finnäs), Söderby, Strömsö, Stubböle, Svartbäck, Torsö, Total, Trångsund, Tvisäck, Västanby, Väster-Rösund, Västervik, Växär


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363