Sibbo


Sibbo kapell hörde till Borgå moderförsamling åtminstone år 1340. Omnämns som självständig församling omkring 1425. Annex för Borgåbiskopen 1724-1865. Helsinge socken grundades som kapell till Sibbo på 1300-talet och avskildes till eget pastorat vid 1400-talets slut. Tusby kapell bildades av delar av Helsinge, Sibbo och Nurmijärvi 1643 och avskildes till moderförsamling enligt domkapitlets beslut 1653 och 1668. Östersundom kapell omnämns 1693 och där har hållits predikningar var tredje söndag. Under andra hälften av 1900-talet delades Sibbo i en svensk och en finsk församling, vilka dock bildar en kyrklig samfällighet med gemensam fastighetsskötsel.

- Under stora ofreden plundrades Sibbo kyrka. Östersundom kyrka härjades av sjöfolk under lilla ofreden [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VI. Genos 5(1934)]

Namn på finska
Sipoo

Grannförsamlingarna
Porvoon suomalainen seurakunta, Helsinge, Mäntsälä, Borgnäs, Tusby, Borgå

Byar på finska
Borgby, Boxby, Broböle, Eriksnäs, Gesterby, Hangelby, Härtsby, Hindsby, Hitå, Immersby, Kallbäck, Kirkonkylä, Löparö, Martinkylä, Massby, Myras, Nevas, Nikkilä, Östersundom, Paippinen, Pigby, Savijärvi, Skräddarby, Spjutsund, Svartböle, Träskby

Byar på svenska
Borgby, Boxby, Broböle, Eriksnäs, Gesterby, Hangelby, Härtsby, Hindsby, Hitå, Immersby, Kallbäck, Kirkonkylä, Löparö, Martinkylä, Massby, Myras, Nevas, Nikkilä, Östersundom, Paippinen, Pigby, Savijärvi, Skräddarby, Spjutsund, Svartböle, Träskby


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363