Riihimäki


Perustettiin Hausjärven rukoushuonekunnaksi 1899. Erotettiin vuonna 1909 itsenäiseksi emäseurakunnaksi, johon liitettiin osia Lopen (Kytäjärven kylän Vatsian talo) ja Janakkalan (Hiivolan kylä ja Kernaalan kylästä Sipilän talo) seurakunnista. Aloitti toimintansa vuoden 1922 alussa kuten Riihimäen kauppalakin. Keskuskirkko valmistui 1905, kappelikirkko 1956 ja varuskuntakirkko vihittiin 1960. Varuskuntakirkon oli entinen venäläisen varuskunnan ortodoksinen sotilaskirkko, valmistunut 1913, joka Suomen itsenäistyttyä jäi valtion omaisuudeksi. Tällöin kirkon tornit purettiin ja sisusta tuhottiin. Kirkko muutettiin 1950-luvun lopulla luterilaiseksi ja sen on tarkoitus palvella varuskuntaa ja seurakuntaa.

Namn på finska
Riihimäki

Grannförsamlingarna
Hausjärvi, Hyvinge, Janakkala, Loppi

Byar på finska
Arolampi, Herajoki, Hiivola, Kara, Kernaala, Kytöjärvi, Ryttylä

Byar på svenska
Arolampi, Herajoki, Hiivola, Kara, Kernaala, Kytöjärvi, Ryttylä


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363