Pukkila


Pukkila, tidigare Savijoki kapell, hörde till Borgå moderförsamling från omkring 1640. Man hade egen kyrkobyggnad redan 1606. Prästen var gemensam med Askola församling tills man fick egen kaplan 1676. Blev självständigt pastorat 1896.

- Kyrkan plundrades 1742. Prästgården brann den 23/6 1841, liksom också stallet och övriga byggnader. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Pukkila

Gamla namn
Savijoki

Grannförsamlingarna
Askola, Mörskom, Mäntsälä, Orimattila

Byar på finska
Kantele, Naarkoski, Pukkila, Savijoki, Syvänoja, Torpinkylä

Byar på svenska
Kantele, Naarkoski, Pukkila, Savijoki, Syvänoja, Torpinkylä


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363