Borgnäs


Kirveskoski kapell hade egen kyrka redan 1726 och präst från 1727. Man erhöll kapellrättigheter år 1729. Borgnäs var det nya namnet på församlingen, som hörde till Borgå moderförsamling. Den avskildes till självständigt pastorat 1896.

-Kyrkan brann ner till grunden den 23/3 1918.
-Egen präst 1727. Kapell 1729. H 1738, T 1752, R 1760 [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Pornainen

Gamla namn
Porneesi, Kirveskoski

Grannförsamlingarna
Askola, Porvoon suomalainen seurakunta, Mäntsälä, Borgå, Sibbo, Sipoon suomalainen seurakunta, Sibbo svenska församling, Borgå svenska domkyrkoförsamling

Byar på finska
Halkia, Hevonselkä, Kirveskoski, Kupsenkylä, Laha, Laukkoski

Byar på svenska
Halkia, Hevonselkä, Kirveskoski, Kupsenkylä, Laha, Laukkoski


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363