Nurmijärvi


Kapell i Helsinge socken från år 1558 . Bildat av delar av Helsinge socken, Sibbo, Janakkala, Vichtis och Esbo. Den första kyrkan torde ha funnits här redan vid 1400-talets slut. Från c. 1605 självständigt pastorat, åren 1842-1891 prebende för universitetets teologieprofessor. Tusby kapell, som hört till Sibbo, bildades av delar av Helsinge, Sibbo och Nurmijärvi år 1743 och avskildes till moderförsamling enligt domkapitles beslut 1653 och 1668. Hyvinge bönehusförsamling grundades 1896 kring den nybygda kyrkan. Den avskildes till moderförsamling 1909, vilket förverkligades 1916. Utöver Nurmijärvi kyrka har församlingen en kyrka i Rajamäki (invigd 1938) och en kyrka med församlingscenter i Klaukkala (2004).

- Kyrkoherde Samuel Mechelænius förde 1720 kyrkböckerna till Sverige. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumise. Täydennys II. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Nurmijärvi

Gamla namn
Nurmo

Grannförsamlingarna
Esbo, Helsinge, Hyvinge, Tusby, Vichtis

Byar på finska
Klaukkala, Korpi, Korven asema, Kytäjärvi, Leppälammi, Lepsämä, Nukari, Numlahti, Nummenpää, Nurmijärvi, Palojoki, Perttula, Raala, Siippoo, Uotila, Valkjärvi

Byar på svenska
Klövskog, Korpi, Korven asema, Kytäjärvi, Leppälammi, Lepsämä, Nukari, Numlahti, Nummenpää, Nurmijärvi, Palojoki, Perttula, Raala, Siippoo, Uotila, Valkjärvi


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363