Mäntsälä


Mäntsälä, som varit kapell under Borgå församling, fick en egen kyrka år 1585. Präst fick man år 1587. Omkring år 1616 bildades ett självständigt pastorat av byar som hört till Borgå, Hollola, Janakkala och Tusby socknar. Tusby kapell hade grundats först år 1643 och blivit självständig församling 1653, varför det verkar troligt att Tusby anslutits till Mäntsälä först efter andra hälften av 1600-talet.

- Tjuvar bröt sig in i arkivet på 1870-talet, då några dokument försvann. . [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys II. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Mäntsälä

Grannförsamlingarna
Askola, Hausjärvi, Hyvinge, Kärkölä, Orimattila, Borgnäs, Pukkila, Sibbo, Tusby, Sipoon suomalainen seurakunta, Sibbo svenska församling, Kärkölä

Byar på finska
Hautjärvi, Hermanonkimaa, Hirvihaara, Kaukalampi, Kirkonkylä, Levanto, Maitoinen, Nikinoja, Numminen, Ohkola, Olkinen, Sääksjärvi, Saari, Sälinkää, Soukkio, Sulkava

Byar på svenska
Hautjärvi, Hermanonkimaa, Hirvihaara, Kaukalampi, Kirkonkylä, Levanto, Maitoinen, Nikinoja, Numminen, Ohkola, Olkinen, Sääksjärvi, Saari, Sälinkää, Soukkio, Sulkava


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363