Mörskom


Mörskom kapell hörde till Pernå moderförsamling. Församlingen fick en egen kyrka 1604 (eller 1611). Blev självständig socken 1636. Annex under Borgåbiskopen åren 1747-1865. Församlingen är tvåspråkig.

-Den första kyrkan byggdes 1611. Den blev inte ens 20 år gammal och enligt vad man kommit fram till genom utgrävningar har den brunnit (se församlingens www-sidor) Kollekt för kyrkan uppbars 17/2 1801. Prästgården brann 1838. . [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys VII. Genos 6(1935). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Myrskylä

Grannförsamlingarna
Artsjö, Askola, Porvoon suomalainen seurakunta, Lapinjärven suomalainen seurakunta, Lappträsk, Liljendal, Orimattila, Pernå, Borgå, Pukkila, Borgå svenska domkyrkoförsamling

Byar på finska
Hallila, Hyövinkylä, Jaakkola, Kankkila, Kirkonkylä, Koukjärvi, Kreivilä, Muttila, Myllykylä, Myrskylä, Myrskylän kartano, Pakila

Byar på svenska
Skomarböle, Övitsböle, Labbom, Kankböle, Kyrkbyn, Koukjärvi, Grevnäs, Muttom, Kvarnby, Mörskom, Märskom gård, Backböle


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363