Marttila


Mainittu seurakuntana jo 1409, aikanaan erotettu Uskelasta tai Halikosta. Karinaisten saarnahuonekunta perustettiin 1657, muodostettiin kappeliksi 1901 ja erotettiin emäseurakunnaksi 1908. Kosken kappeli perustettiin 1647 ja erotettiin erilliseksi kirkkoherrakunnaksi 1901, toteutui 1913. Euran saarnahuonekunta perustettiin 1657, sai kappelin oikeudet 1859 ja erotettiin vuonna 1906 Euraisten (vuodesta 1910 Tarvasjoen) kirkkoherrakunnaksi.

- Pappilan palo (ei 1773) on sattunut jo kohta ennen 9/7 1772, jolloin P. Kalm kirjoittaa C. F. Mennanderille: "Et rykte har varit i dessa dagar, som prästgården i S:t Mårtens sokn så totaliter och i hast up brunnit inom par timmar, at gubben [Johan] Hortelius mist alt hvad han haft, utan at få rädda det minsta, och skal nu nödgas bo i en badstuga; men detta ryktet fodrar närmare bekräftelse. Man tror det är ogrundat". Sama kirjoittaa 15/1 1778: "Från Pehmar har biskopen [Jacob Haartman] väl utsatt [visitations]resan till S:t Mårtens sokn; men probsten Hortelius har kommit in, och undanbeder sig samma, föregifvande til ursäkt, at han icke hafver rum, at herbergera biskopen uti, icke sängkläder, inga husgeråd, ingen maat; det första miste han alt genom vädelden, och ehuru ny byggning sedan blifvit upsatt, äro inga spisar eller kakel-ugnar i rummen, och hvad det sidsta, eller maten angår, så hafva tiufvar delt och dela den med honom. Biskopen vet derföre nu intet, huru han med Nyby visitation skal göra". (Tarkastus toimitettiin sitten kuitenkin kohta). [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Ruotsinkielinen nimi
S:t Mårtens

Vanhat nimet
Marttina, Nyby

Naapuriseurakunnat
Tarvasjoki, Halikko, Karinainen, Koski Tl, Kuusjoki, Mellilä, Paimio, Pöytyä

Kylät suomeksi
Heikola, Hirvas, Huovaristo, Juutila, Karvela, Krouvi, Laurila, Lovi, Mäntsälä, Maunula, Ollila, Palainen, Prunkila, Purhala, Rekoinen, Ruskolainen, Simala, Siutila, Tiipilä, Vättilä

Kylät ruotsiksi
Heikola, Hirvas, Huovaristo, Juutila, Karvela, Krouvi, Laurila, Lovi, Mäntsälä, Maunula, Ollila, Palainen, Prunkila, Purhala, Rekoinen, Ruskolainen, Simala, Siutila, Tiipilä, Vättilä


MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363