Loppi


Perustettu luultavasti katolilaisen ajan loppuajoilla, mainitaan pitäjänä 1530. Oli 1549 ja 1552 Janakkalan anneksana, sittemmin lyhyen aikaa 1558-63 Vihdin kappelina ja oltuaan senjälkeen jonkun aikaa laajempana kirkkopitäjänä, taas Janakkalan anneksana aina 1630-luvun alkuun, jolloin (1632) sai oman kirkkoherran. Vuonna 1922 siirrettiin mm. Kytäjärven kylän Vatsian talo Lopen seurakunnasta Hausjärvestä erotettavaan Riihimäen uuteen kirkkoherrakuntaan. Seurakuntaan kuuluu Läyliäisten rukoushuone, jonka kirkko on rakennettu 1936.

- Pappila ynnä osa arkistoa paloi 17/4 1832. Täydennyksenä voinee mainita, että pappilan palossa yöllä vasten 17/4, joka aiheutui kylässä syttyneestä tulipalosta, tuhoutui Strandbergin Turun hiippakunnan paimenmuiston ainehistoa, tekijä kun silloin oli seurakunnan kirkkoherra. Kirkko ja osa arkistoa tuhoutui ukkosentulesta 22/7 1858. Kirkko paloi uudelleen ukkosentulesta 28/5 1880 ja vielä kerran pyhäin miesten päivänä 1/11 1914. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys III. Genos 4(1933). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Loppi

Grannförsamlingarna
Hyvinge, Janakkala, Högfors, Renko, Riihimäki, Tammela, Vichtis

Byar på finska
Hevosoja, Hirvijärvi, Hunsala, Joentaka, Kormu, Launonen, Läyliäinen, Loppi, Metsäkylä, Ourajoki, Pilpala, Räyskälä, Sajaniemi, Salo, Tevänne, Topeno, Vojakkala

Byar på svenska
Hevosoja, Hirvijärvi, Hunsala, Joentaka, Kormu, Launonen, Läyliäinen, Loppi, Metsäkylä, Ourajoki, Pilpala, Räyskälä, Sajaniemi, Salo, Tevänne, Topeno, Vojakkala


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363