Kvevlax


Grundades 1691 som kapell under Mustasaari (numera Korsholm). Kvevlax fick kyrka år 1692 och fast bosatt präst år 1700. Egen kaplan hade man från 1781. Avskildes till egen socken och blev pastorat 1857.

Kyrkan skadades under stora ofreden. Den 25/4 1871 brann både sockenstugan och vedlidret ner vid prästgården. Vinden kom rakt mot kyrkan och elden antände klockstapeln, kyrktaket och sockenmagasinet - men man lyckades släcka elden förrän den tog herraväldet. Historieböckerna börjar redan 1722, trots att egen kaplan inte anställdes förrän 1781. Från år 1700 har dock kaplanen eller sockenadjunkten från Mustasaari (nuvarande Korsholm) bott här och fört egna böcker. Under stora ofreden hade kyrkböckerna försvunnit och prästgården saknade både fönster och skorsten efter ryssarnas härjningar. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Koivulahti

Grannförsamlingarna
Mustasaari, Maxmo, Replot, Lillkyro, Vörå, Korsholms svenska församling, Mustasaaren suomalainen seurakunta

Byar på finska
Koskö, Kvevlax, Österhankmo, Petsmo, Vassor, Västerhankmo

Byar på svenska
Koskö, Kvevlax, Österhankmo, Petsmo, Vassor, Västerhankmo


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363