Kivennapa


Mainittu itsenäisenä kirkkoherrakuntana jo vuonna 1445. Kuulunut tätä ennen Muolaaseen. Terijoki erosi 1904 omaksi seurakunnakseen, toteutui 1909.

- Venäläiset lienevät keskiajan lopussa ja uudenajan alussa tuhonneet kirkon ainakin pari kertaa. Pappila oli 1705 autiona. Kappalaisen pappilassa oli tulipalo keväällä 1678, jolloin "Cappellanen i Kifwinäbb Sochn Wällarde H: Andreas Caijain beklagade: att Gudh hade förledne wåhras straffat honom medh en hårdh wåd-Eeldh, hwilken hans booder medh alle hans Boohagz tygh, så i Koppar som trää, sampt Kläder och Spanmåhl äre för honom opbrände". Oikeus totesi, että "Hans och Spansanning i sanning består och skadan af rätt wåda pröfwes skedd wara". Kirkko poltettiin isonvihan aikana. Pappila ja osa arkistoa paloi vähän ennen 1868. Kellotapuli paloi salaman iskusta 24/8 1901. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset, sekä täydennys II. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Ruotsinkielinen nimi
Kivinebb

Vanhat nimet
Hantula

Naapuriseurakunnat
Kanneljärvi, Muolaa, Rautu, Terijoki, Uusikirkko Vl, Valkjärvi

MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363