Askola


Självständig församling 1639; ombildades dock till kapell under Borgå landsförsamling samma år. Nuförtiden en självständig församling.

Namn på finska
Askola

Gamla namn
Askula, Monnby, Monninkylä

Grannförsamlingarna
Porvoon suomalainen seurakunta, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Borgå svenska domkyrkoförsamling

Byar på finska
Askola, Huuvari, Juornaankylä, Korttia, Monninkylä, Nalkkila, Nieto, Puhar-Onkimaa, Särkijärvi, Tiilää, Vahijärvi, Vakkola

Byar på svenska
Askola, Huuvari, Juornaankylä, Korttia, Monninkylä, Nalkkila, Nieto, Puhar-Onkimaa, Särkijärvi, Tiilää, Vahijärvi, Vakkola


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363