Janakkala


Nämns som självständig församling redan år 1431. Universitetets prebendeförsamling 1830-1855.

Namn på finska
Janakkala

Grannförsamlingarna
Hausjärvi, Tavastehus, Lammi, Loppi, Renko, Riihimäki, Vånå

Byar på finska
Haapaniemi, Hiisi, Hyvikkälä, Kerkkola, Kernaala, Kiipula, Korpi, Leppäkoski, Löyttymäki, Melkkola, Napiala, Saloinen, Sauvala, Tarinmaa, Tervakoski, Turenki, Uhkoila, Vähikkälä, Virala

Byar på svenska
Haapaniemi, Hiisi, Hyvikkälä, Kerkkola, Kernaala, Kiipula, Korpi, Leppäkoski, Löyttymäki, Melkkola, Napiala, Saloinen, Sauvala, Tarinmaa, Tervakoski, Turenki, Uhkoila, Vähikkälä, Virala


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363