Ingå


En gammal församling känd redan under medeltiden. Egen kyrka hade man åtminstone år 1361. Socknen var universitetsprebende mellan 1831 och 1865. Hit hör även Degerby kapell, som efter att ha varit bönehusförsamling från år 1746, blev kapell 1863 och moderförsamling 1913, samt Fagerviks bruksförsamling som hade särskilt predikoämbete 1648-1870.

- Danskarna plundrade kyrkan och prästgården 25/8 1509. Kyrkan brann till följd av ett blixtnedslag 12/7 1623 och 15/7 1736. Allt som allt torde blixten ha slagit ner sex gånger i denna kyrka. Ryssarna plundrade kyrkan 1713 och prästgården 1714. Prästgården brann pingsten 1712 (brändes inte 1713 av ryssarna) Av historieböckerna torde endast de dödas bok 1679-1736 ha brunnit vid 1800-talets slut. De föddas bok finns från och med 1679 och de vigdas bok från och med 1682. Arkivdelegationens betänkande har ett felaktigt datum: 1694 anförs som begynnelseår för historieböckerna. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Inkoo

Grannförsamlingarna
Degerby, Fagervik, Karis, Lojo, Sjundeå, Snappertuna, Karis finska församling, Karis svenska församling, Siuntion suomalainen seurakunta, Sjundeå svenska församling

Byar på finska
Ålkila, Ålö, Backa, Barö, Bastö, Bjurs, Böle, Bolstad, Breds, Bredslätt, Dal, Dams, Elsjö, Espings, Fagervik, Finnböle, Finnpadda, Gårdsböle, Gråmarböle, Gumböle, Haga, Hirdal, Hovgård, Illans, Ingarskila, Innanbäck, Joddböle, Johannesberk (Jävurböle), Jutans, Kalkulia, Krämars, Kusans, Lågnäs, Långvik, Lill-Ramsjö, Linkulla, Mosaböle, Näs, Ors (Mars), Österkulla, Pålsböle, Prästgården, Rankila, Rövass, Sågars, Siggböle, Sonasund, Stormora, Stor-Ramsjö, Ström, Svartbäck, Svenskby, Täkter, Torp, Torstholm, Utanåker, Vars, Vassböle, Vestanby, Vestankvarn, Vesterby, Vesterkulla

Byar på svenska
Ålkila, Ålö, Backa, Barö, Bastö, Bjurs, Böle, Bolstad, Breds, Bredslätt, Dal, Dams, Elsjö, Espings, Fagervik, Finnböle, Finnpadda, Gårdsböle, Gråmarböle, Gumböle, Haga, Hirdal, Hovgård, Illans, Ingarskila, Innanbäck, Joddböle, Johannesberg (Jävurböle), Jutans, Kalkulla, Krämars, Kusans, Lågnäs, Långvik, Lill-Ramsjö, Linkulla, Mosaböle, Näs, Ors (Mars), Österkulla, Pålsböle, Prästgården, Rankila, Rövass, Sågars, Siggböle, Sonasund, Stormora, Stor-Ramsjö, Ström, Svartbäck, Svenskby, Täkter, Torp, Torstholm, Utanåker, Vars, Vassböle, Vestanby, Vestankvarn, Vesterby, Vesterkulla


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363