Hyvinge


Hyvinge, som hörde till Nurmijärvi, fick sin första kyrka år 1896 och en egen gravgård 1908. Den bönehusförsamling som uppstått kring dessa avskildes till moderförsamling redan 1909, men beslutet verkställdes först 1917. Till Hyvinge församling anslöts också delar av Hausjärvi församling och i början av 1950-talet dessutom Kaukas-området från Mäntsälä. År 1959 tillkom Pannimaa och Pannijoki från Selänoja by i Hausjärvi.

Namn på finska
Hyvinkää

Grannförsamlingarna
Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tusby, Vichtis

Byar på finska
Hyvinkää, Hyvinkään asema, Kytäjärvi, Nukari, Ridasjärvi, Vaivaro, Ylentalo

Byar på svenska
Hyvinkää, Hyvinkään asema, Kytäjärvi, Nukari, Ridasjärvi, Vaivaro, Ylentalo


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363