Ahlainen


Kapell hörande till Ulvsby moderförsamling 1691-1861, varefter kapell under Norrmark från 1861 och egen församling från 1893. År 1972 inkorporerades kommunen med Björneborgs stad och församlingen blev en församling inom staden.

Namn på finska
Ahlainen

Gamla namn
Vittisbofjärd

Grannförsamlingarna
Sastmola, Norrmark, Påmark, Björneborg, Siikainen

Byar på finska
Alakylä, Anttoora, Bastuskeri, Kellahti, Lampaluoto, Lamppi, Pirttijärvi, Pohjajoki, Rankkuu, Tyltty, Ylikylä

Byar på svenska
Nederby, Anttoora, Bastuskeri, Källfjerd, Lampaluoto, Lamppi, Pirttijärvi, Pohjajoki, Rankkuu, Tyltty, Överby


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363