Pappisluettelo - Vahviala


Kirkkoherrat

Aleksanteri Wehniäinen (1924-1949)