Förteckning över präster - Tuulos


Kyrkoherdar

Matias Takala, ensin vt. (1888-1904)
Viktor Järvinen (1908-

Kapellaner

Thomas Andreæ (1593)
Laurentius Andreae Herkepaeus (1614-15)
Matthias Simonis Brunnerus (1649-80)
Petrus Johannis Frisius (1684-91)
Laurentius Johannis Frisius (1694-1732)
Johan Savenius (1734-67)
Henrik Nordström (1768-82)
Johan Fredrik Nordström (1785)
Erik Ferrin (1791-1810)
Frans Fredrik Petersen (1813-25)
Vilhelm Björksten (1828-32)
Aleksander Dahlström (1832-40)
Henrik August Lindeberg (1840-43)
Karl Fredrik Kockström (1845-65)
Johan Perenius (1865-71)
Johan Fridolf Relander (1871-78)
Karl Gustaf Vallenius (1878-79)
Gustaf Edvard Richter (1881-85), virka lakkautettu.

Extra präster

Karl Gustaf Björklund, kappalaisen apulainen (1802)
Karl Gustaf Björklund, kappalaisen apulainen (1804-08)
Erik Johan Flinkman, kappalaisen apulainen, armovuodensaarnaaja (1808-13)
Karl Anders Svanström, armovuodensaarnaaja (1825-28)
Elias Samuel Nymalm, kappalaisen apulainen (1836)
Gustaf Adolf Hillebrand, kappalaisen apulainen (1836)
Karl Johan Antell, kappalaisen apulainen (1837-38)
Karl Fredrik Kockström, kappalaisen apulainen (1838-40)
Karl Fredrik Kockström, välisaarnaaja (1843-45)
Gustaf Adolf Vikman, vt. kappalainen (1878-81)
Otto Magnus Hahl, vt. kappalainen (1885)
Nikolai Lundahl, vt. kappalainen (1885-87)
Frans Evert Rihter, vt. kappalainen (1887-88)
Hjalmar Fredrik Lindblad, kirkkoherran apulainen (1900-01)
Edvard Emil Elenius, kirkkoherran apulainen (1901)
Edvard Emil Elenius, vt. kirkkoherra (1904-06)
Ensio Mathias Takala, vt. kirkkoherra, armovuodensaarnaaja (1906-08)
Vihtori Severus Hiissa, vt. kirkkoherra (1908)