Förteckning över präster - Riihimäki


Kyrkoherdar

Wiljo-Kustaa Kuuliala (1922-54)
Lauri Palva (1955-70)

Kapellaner

Lauri Palva (1953-55)
Antti Villiam Pekkonen (1956-71)

Extra präster

Lauri Palva, virallinen apulainen (1936-53)