Förteckning över präster - Luopioinen


Kapellaner

Johannes Petri (1682)
Anders Cojander eli Kuohiander (1693-1739)
Erik Procpaeus (1739-54)
Henrik Savenius (1755-82)
Henrik Gabriel Savenius (1783-1807)
Georg Alvenius (1826-34)
Karl Anders Gestrin (1835-59)
Alexander Gottfrid Ferdinand Bastman (1860-67)
Karl Brynolf Lilius (1870-77)
Otto Villberg (1878-), virka lakkautettava päätöksellä 1880.

Hjälppräster och nådårspredikanter

Johan Hymander (1830-37)
Karl Gustaf Vallenius (1867-70)

Armovuodensaarnaajat

Extra präster

Gustaf Adolf Brunou, vt. kappalainen (1808-09)
Karl Isak Vallenius, vt. kappalainen (1817-18)
Samuel Grönqvist, vt. kappalainen (1818-20)
Josef Vilhelm Schalien, kappalaisen sijainen (1820-30)
Efraim Hollmén, vt. kappalainen (1821-25)
Karl Fredrik Strandman, vt. kappalainen (1825-28)
Alexander Gottrfid Ferdinand Bastman, välisaarnaaja (1859-60)
Otto Villberg, välisaarnaaja (1877-78)
Maunu Ilmari Kuusi, kappalaisen apulainen (1906-07)
Antti Rentola, kappalaisen apulainen (1907-08)