Förteckning över präster - Kylmäkoski


Kyrkoherdar

Aksel Hjalmar Rönberg (1907-15)
Evert Soini (1916-21)
Akseli Kajanti (1922-25)
Lauri Pietilä (1925-32)
V. R. Ruosterä e Rostedt (1933-54)

Kapellaner

Hannu Hahnsson (1896-1900), virka lakkautettu.

Extra präster

Vilhelm Palmroth, vt. kappalainen (1892-95)
Erik Johansson, vt. kappalainen (1895)
Konrad Edvard Vanne, vt. kappalainen (1895-96)
Kustaa Adolf Paasio, vt. kappalainen (1900-03)
Usko Äänis Ilmi Tuhkanen, vt. kappalainen (1903-06)
Johan Emil Aaltio e Andelin, vt. kirkkoherra (1906-07)
Juho Kangasvuo, vt. kirkkoherra (1916)