Pappisluettelo - Porvoon suomalainen seurakunta


Kirkkoherrat

Olavi Heliövaara (1934-44)
Erkki Niinivaara (1945-57)
Veikko Lehtinen (1958-71)
Olavi Turja (1972-93)
Tapani Mäki-Panula (1993-)

Kappalaiset

Teodor Heininen (1959-69)
Antti Kekki
Tapani Mäki-Panula
Hannu Päivänsalo
Lasse Hautala
Veikko Klemola
Aino Mäki-Punto
Matti Poutiainen

Apulaispapit

Lennart Pinomaa e Gulin, vt. kirkkoherra (1933-34)