Förteckning över präster - Hyvinge


Kyrkoherdar

Akseli Renvall (1917-4?)
Johan Viktor Edvard Varpio (1947-48)
Vilhelmi Laurila (1950-)
Pentti Pirhonen (1971-79)
Hannu Pelkonen (1981-)

Kapellaner

Vilho Vuorela (1929-34)
Väinö Peltonen (1934-)
Pentti Pirhonen (1966-71)

Extra präster

Aarre Keravuori, kirkkoherran apulainen, vt. kappalainen (1926-29)