Mikrofilmer - Ruovesi


FörklaringSignumÅr
Rulle TK 197
Kommunionbok
A I 1
1723-1730,(1737-1743), 1744-1751
Rulle TK 198
Kommunionbok
A I 1
1744-1751,1752-1758
Kommunionbok
A I 2
1759-1764,1765-1770
Kommunionbok
A I 3
1771-1776
Kommunionbok
A I 4
1777-1782,1783-1788
Kommunionbok
A I 5
1789-1795
Rulle TK 199
Kommunionbok
A I 5
1789-1795
Kommunionbok
A I 6
1796-1801
Kommunionbok
A I 7
1802-1807
Kommunionbok
A I 8
1810-1812
Kommunionbok (Vasa län)
A I 9
1811-1816
Kommunionbok (Åbo län)
A I 9
1811-1816
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 9
1811-1816
Rulle TK 200
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 9
1811-1816
Kommunionbok
A I 10
1817-1823
Kommunionbok
A I 11
1824-1830
Rulle TK 201
Kommunionbok
A I 11
1824-1830
Kommunionbok (Åbo län)
A I 12
1831-1835
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 12
1831-1835
Kommunionbok (Vasa län)
A I 12
1831-1835
Kommunionbok (Åbo län)
A I 13
1836-1843
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 13
1836-1843
Rulle TK 202
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 13
1836-1843
Kommunionbok (Vasa län)
A I 13
1836-1843
Kommunionbok (Åbo län)
A I 14
1844-1850
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 14
1844-1850
Rulle TK 203
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 14
1844-1850
Kommunionbok (Vasa län)
A I 14
1844-1850
Kommunionbok (Åbo län)
A I 15
1851-1855
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 15
1851-1855
Rulle TK 204
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 15
1851-1855
Kommunionbok (Vasa län)
A I 15
1851-1855
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 16
1856-1862
Rulle TK 205
Kommunionbok (Tavastehus län)
A I 16
1856-1862
Kommunionbok (Vasa län)
A I 16
1856-1862
Rulle TK 206
Kommunionbok (Åbo län)
A I 16
1856-1862
Kommunionbok, Pekkala gård
A I 17
1849
Födda, vigda, döda
C I 1
(1681-1733)
Födda, vigda, döda
C I 2
1734-1769
Rulle TK 207
Födda, vigda, döda
C I 2
1734-1769
Födda, vigda, döda
C I 3
1770-1792
Födda
C I 4
(1793-1834)
Vigda
C I 4
(1793-1808)
Döda
C I 4
(1793-1822)
Födda
C I 5
(1835-1844)
Vigda
C I 5
(1823-1845)
Döda
C I 5
(1823-1845)
Förelysta
C I 5
(1823-1826)
Födda
C I 6
1845-1852
Rulle TK 208
Födda
C I 6
1845-1852
Födda
C I 7
1853-1870
Vigda, döda
E II 1
1846-1852
Vigda, döda
E II 2
1853-1870
Förelysta
E I 1
1848-1876
Konfirmander
D I 1
1826-1839
Konfirmander
D I 2
1840-1847
Konfirmander
D I 3
1848-1870
Rulle TK 209
Konfirmander
D I 3
1848-1870
Flyttade
B I 1
1808-1827
Flyttade
B I 2
1827-1831
Flyttade
B I 3
1832-1866
Flyttningsbetyg
I II 1
1803-1815
Flyttningsbetyg
I II 2
1816-1822
Flyttningsbetyg
I II 3
1823-1830
Rulle TK 210
Flyttningsbetyg
I II 3
1823-1830
Flyttningsbetyg
I II 4
1831-1837
Flyttningsbetyg
I II 5
1837-1842
Flyttningsbetyg
I II 6
1843-1847
Rulle TK 211
Flyttningsbetyg
I II 6
1843-1847
Flyttningsbetyg
I II 7
1847-1853
Flyttningsbetyg
I II 8
1853-1858
Flyttningsbetyg
I II 9
1858-1866
Rulle TK 212
Flyttningsbetyg
I II 9
1858-1866
Sockenstämmoprotokoll
K II 1
1764-1798
Flyttade

(1751-1771)
Sockenstämmoprotokoll
K II 2
1806-1831
Sockenstämmoprotokoll
K II 3
1831-1854
Sockenstämmoprotokoll
K II 4
1854-1872
Rulle TK 213
Sockenstämmoprotokoll
K II 4
1854-1872
Visitationsprotokoll
P I 1
1729-1883
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 1
(1717-1789)
Räkenskaper, vinkassa
T I 1
(1731-1771)
Räkenskaper
T I 3
1789-1830
Fattigmedel
T I 2
1752-1823
Inventarieförteckningar
V I 2
1854-1875
Inventarieförteckningar
V I 3
1855-1873
Rulle TK 214
Inventarieförteckningar
V I 3
1855-1873
Inventarieförteckningar
V I 4
1850-1883
Inventarieförteckningar
V I 5
1859-1866
Bouppteckningar

1821-1830
Bouppteckningar

1831-1840
Bouppteckningar

1841-1850
Rulle TK 215
Bouppteckningar

1841-1850
Bouppteckningar

1851-1860
Rulle TK 216
Bouppteckningar

1851-1860
Inkomna skrivelser och beslut
O II 1
1773-1860
Diverse protokoll
O II 2
1772-1858
Diverse protokoll
O II 3
1840-1860
Handlingar rörande fattigvård
N I 2
1850-1865
Rote- och mantalslängder
N I 3
1838-1856
Disciplinerade
H I 1
1826-1851
Disciplinerade
H I 2
1851-1924
Rulle VÄ 178
Folkmängdstabeller

1749-1773, 1774-1813, 1814-1815
Rulle VÄ 179
Folkmängdstabeller

1815-1838, 1839-1849, 1850-1855
Rulle VÄ 180
Folkmängdstabeller

1855-1865, 1866-1877