Mikrofilmer - Orimattila


FörklaringSignumÅr
Rulle TK 583
Kommunionbok

1746-1761
Kommunionbok

1762-1767
Kommunionbok

1768-1773
Kommunionbok

1774-1779
Kommunionbok

1780-1785
Rulle TK 584
Kommunionbok

1780-1785
Kommunionbok

1786-1796
Kommunionbok

1797-1806
Kommunionbok

1797-1806
Kommunionbok

1806-1816
Kommunionbok

1806-1816
Rulle TK 585
Kommunionbok

1806-1816
Kommunionbok

1817-1827a
Kommunionbok

1817-1827b
Rulle TK 586
Kommunionbok

1828-1839a
Kommunionbok

1828-1839b
Kommunionbok

1839-1849I
Rulle TK 587
Kommunionbok

1839-1849 I
Kommunionbok

1839-1849 II
Kommunionbok

1850-1859 I
Rulle TK 588
Kommunionbok

1850-1859 I
Kommunionbok

1850-1859 II
Rulle TK 589
Kommunionbok

1850-1859 II
Kommunionbok

1860-1870 I
Rulle TK 590
Kommunionbok

1860-1870 I
Kommunionbok

1860-1870 II
Rulle TK 591
Kommunionbok

1860-1870 II
Barnbok

1755
Barnbok

1767
Barnbok

1779
Barnbok

1798
Barnbok

1807
Barnbok

1818
Rulle TK 592
Barnbok

1818
Barnbok

1833-1847
Barnbok

1848-1859
Rulle TK 593
Barnbok

1848-1859
Barnbok

1860-1870
Rulle TK 607
Diverse handlingar

1823-1865
Rulle TK 594
Födda

(1697-1709)
Vigda

(1697-1709)
Döda

(1697-1710)
Födda

(1718-1736)
Vigda

(1718-1741)
Döda

(1718-1740)
Födda

(1742-1762)
Vigda

(1744-1762)
Döda

(1749-1762)
Födda, vigda, döda

1763-1778
Födda, vigda

(1779-1794)
Döda

(1779-1796)
Födda

(1795-1806)
Vigda

(1795-1805)
Döda

(1797-1807)
Födda, vigda

(1807-1826)
Döda

(1807-1829)
Rulle TK 595
Födda, vigda

(1807-1826)
Döda

(1807-1829)
Födda, vigda

(1828-1847)
Döda

(1829-1847)
Födda, vigda, döda

1848-1868
Rulle TK 596
Födda, vigda, döda

1848-1868
Förelysta
II g 1
1845-1859
Förelysta
II g 2
1859-1880
Konfirmander
II f 1
1848-1879
Flyttade
II h 1
1841-1865
Flyttningsbetyg

1825-1836
Rulle TK 597
Flyttningsbetyg

1837-1840
Flyttningsbetyg

1840-1845
Flyttningsbetyg

1845-1850
Rulle TK 598
Flyttningsbetyg

1845-1850
Flyttningsbetyg

1850-1855
Flyttningsbetyg

1855-1860
Rulle TK 599
Sockenstämmoprotokoll
IV a 1
1696-1810
Sockenstämmoprotokoll
IV a 2
1811-1861
Sockenstämmoprotokoll
IV a 3
1813-1843
Visitationsprotokoll
IV b 1
1613-1859
Inventarieförteckningar
III a 1
1658-1883
Rulle TK 600
Inventarieförteckningar
III a 1
1658-1883
Bouppteckningar

1775-1794
Bouppteckningar

1795-1809
Rulle TK 601
Bouppteckningar

1795-1809
Bouppteckningar

1810-1819
Bouppteckningar

1820-1829
Rulle TK 602
Bouppteckningar

1820-1829
Bouppteckningar

1830-1839
Bouppteckningar

1840-1849
Rulle TK 603
Bouppteckningar

1840-1849
Bouppteckningar

1850-1855
Bouppteckningar

1856-1857
Rulle TK 604
Bouppteckningar

1856-1857
Bouppteckningar

1858-1875
Diverse handlingar

1680-1800
Rulle TK 605
Diverse handlingar

1680-1800
Gåvobrev
VII 1
1807-1905
Inkomna brev
IV c 1
1750-1762
Inkomna brev
IV c 2
1750-1778
Inkomna brev
IV c 3
1778-1792
Rulle TK 606
Inkomna brev
IV c 3
1778-1792
Inkomna brev
IV c 4
1773-1810
Inkomna brev
IV c 5
1810-1830
Diverse handlingar

1823-1865