Mikrofilmer - Längelmäki


FörklaringSignumÅr
Rulle TK 483
Kommunionbok

1694
Kommunionbok
D 1
1700-1730
Rulle TK 484
Kommunionbok
D 1
1700-1730
Kommunionbok
D 2
1732-1757
Kommunionbok
D 3
1758-1778
Kommunionbok
D 4
1779-1785
Kommunionbok
D 5
1789-1808
Kommunionbok
D 6
1807-1812
Rulle TK 485
Kommunionbok
D 6
1807-1812
Kommunionbok
D 7
1813-1819
Kommunionbok
D 8
1820-1826
Kommunionbok
D 9
1827-1840
Rulle TK 486
Kommunionbok
D 9
1827-1840
Kommunionbok
D 10
1840-1846 I
Kommunionbok
D 11
1847-1853
Rulle TK 487
Kommunionbok
D 11
1847-1853
Kommunionbok
D 12
1854-1860 I
Rulle TK 488
Kommunionbok
D 12
1854-1860 I
Födda

(1730-1753)
Vigda
D 21
(1730-1765)
Döda

(1730-1757)
Födda

(1753-1793)
Vigda
D 22
(1765-1793)
Döda

(1758-1793)
Födda, vigda, döda
D 23
1794-1809
Födda
D 24
1810-1817
Födda
D 25
1818-1831
Födda
D 26
1832-1845
Födda
D 27
1846-1858
Födda
D 28
1859-1883
Rulle TK 489
Födda
D 28
1859-1883
Vigda
D 29
1810-1835
Vigda
D 30
1856-1867
Döda
D 31
1810-1828
Döda
D 32
1829-1850
Döda
D 33
1850-1881
Konfirmander
D 57
1839-1899
Historieböcker (från främmande församlingar)
E 10
1844-1875
Flyttade
D 49
1828-1835
Flyttade
D 50
1836-1845
Flyttade
D 51
1845-1859
Flyttade
D 52
1860-1890
Flyttade
E 5-8
(1816-1828)
Konfirmationslängder

(1826-1843)
Cirkulärbrev

(1827-1849)
Rulle TK 490
Flyttade
E 5-8
(1816-1828)
Konfirmationslängder

(1826-1843)
Cirkulärbrev

(1827-1849)
Flyttningsbetyg
E 11
(1796-1798)
Flyttningsbetyg

(1809-1821)
Flyttningsbetyg
E 12
1822-1829
Flyttningsbetyg
E 13
1830-1838
Flyttningsbetyg
E 14
1839-1848
Rulle TK 491
Flyttningsbetyg
E 14
1839-1848
Flyttningsbetyg
E 15
1849-1854
Flyttningsbetyg
E 16
1854-1859
Flyttningsbetyg
A 6
1859-1865
Sockenstämmoprotokoll
E 3
(1790-1820)
Inventarieförteckningar

(1739-1825)
Sockenstämmoprotokoll
D 47
1821-1843
Sockenstämmoprotokoll
D 48
1844-1869
Visitationsprotokoll
D 53
1685-1780
Visitationsprotokoll
D 54
1723-1846
Rulle TK 492
Visitationsprotokoll
D 54
1723-1846
Räkenskaper, kyrkomedel
D 34
1750-1793
Räkenskaper, kyrkomedel
D 35
1793-1813
Övriga räkenskaper
D 43
1775-1813
Födda

1718-1730
Vigda

1718-1730
Döda

1718-1729
Övriga räkenskaper
E 1
1648-1748
Övriga räkenskaper
E 2
1718-1750
Övriga räkenskaper
E 3
1750-1870
Fattigmedel
D 38
1758-1791
Fattigmedel
D 39
1792-1817
Inventarieförteckningar
D 58
1848-1858
Rulle TK 493
Inventarieförteckningar

1821-1858
Bouppteckningar

1791-1845
Vaccinationsförteckningar

1822-1857
Konfirmationslängder
E 9
1844-1881
Cirkulärbrev
D 42
1773-1792
Konceptbok

1703-1766
Diverse beslut
F 2
1746-1824
Prästgårdshandlingar
F 4 b
1818-1854
Rulle TK 494
Handlingar rörande kyrkan

1824-1860
Valhandlingar
D 55
1753-1855
Valhandlingar

1827-1860
Diverse handlingar
D 56
1700-1823
Diverse handlingar

1753-1792
Diverse handlingar
B 167 a
1750-1790
Diverse handlingar

1758-1860
Diverse handlingar
F 4 a
1819-1866
Diverse handlingar

1829-1868
Rulle TK 495
Diverse handlingar

1829-1868
Diverse handlingar

1838-1860
Diverse handlingar

1839-1862
Diverse handlingar

1850-1860
Rulle VÄ 79
Folkmängdstabeller

1749-1773
Rulle VÄ 80
Folkmängdstabeller

1749-1829, 1830-1870