Mikrofilmer - Luvia


FörklaringSignumÅr
Rulle JK 406
Arkivförteckning

-1931
Kommunionbok
III Ba 1
1667-1706
Kommunionbok
III Ba 2
1707-1713, 1723-1730
Kommunionbok
III Ba 3
1730-1747
Kommunionbok
III Ba 4
1748-1767
Kommunionbok
III Ba 5
1768-1779
Kommunionbok
III Ba 6
1780-1785
Kommunionbok
III Ba 7
1786-1791
Rulle JK 407
Kommunionbok
III Ba 8
1792-1797
Kommunionbok
III Ba 9
1798-1802
Kommunionbok
III Ba 10
1803-1808
Kommunionbok
III Ba 11
1809-1814
Kommunionbok
III Ba 12
1815-1823
Kommunionbok
III Ba 13
1824-1830
Kommunionbok
III Ba 14
1831-1837
Rulle JK 408
Kommunionbok
III Ba 14
1831-1837
Kommunionbok
III Ba 15
1838-1844
Kommunionbok
III Ba 16
1845-1851
Kommunionbok
III Ba 17
1852-1858
Rulle JK 409
Kommunionbok
III Ba 17
1852-1858
Kommunionbok
III Ba 18
1859-1865
Födda, vigda

1681-1752
Döda

1682-1752
Födda
III Bb 2
1752-1800
Vigda, döda

1753-1820
Rulle JK 410
Födda
III Bb 3
1801-1825
Födda
III Bb 4
1826-1846
Födda
III Bb 5
1847-1870
Vigda
III Be 1
1821-1875
Döda

1821-1876
Konfirmander
III Bc 1
1844-1922
Födda (från främmande församlingar)
III Bk 1
1845-1923
Vigda (från främmande församlingar)
III Bk 1
1891-1922
Döda (från främmande församlingar)
III Bk 1
1876-1922
Flyttade
III Bh 1
1777-1816
Flyttade
III Bh 2
1817-1909
Rulle JK 411
Flyttningsbetyg

1799-1860
Rulle JK 412
Flyttningsbetyg

1799-1860
Sockenstämmoprotokoll
III Bj 1
1853-1903
Visitationsprotokoll m.m.
III Bm 1
1724-1897
Visitationsprotokoll m.m.
III Bm 2
1825-1847
Inventarieförteckningar

1769-1884
Rulle JK 413
Visitationsprotokoll m.m.
III Bm 2
1825-1847
Inventarieförteckningar

1769-1884
Räkenskaper, kyrkomedel
III Bi 1
1655-1738
Inventarieförteckningar

1644-1723
Räkenskaper, kyrkomedel
III Bl 1
1739-1783
Vinmedel

 
Vinmedel
III Bl 2
1784-1813
Övriga räkenskaper
III Bl 3
1794-1812
Fattigmedel
III Bl 4
1744-1774
Fattigmedel, lasarettsräkenskaper
III Bl 5
1777-1783
Fattigmedel
III Bl 6
1784-1810
Inventarieförteckningar
III Bl 2
1859-1864
Konfirmationslängder
III Bg 1
1837-1919
Brottsregister
III Bg 2
1853-1897
Söndagsskolan
III Br 3
1844-1856
Lysningar
III Br 4
1847-1904
Rulle VÄ 112
Folkmängdstabeller

1749-1805
Rulle VÄ 113
Folkmängdstabeller

1805-1877