Mikrofilmer - Luopioinen


FörklaringSignumÅr
Rulle TK 473
Kommunionbok
I a 1
1744-1757
Kommunionbok
I a 2
1758-1770
Rulle TK 474
Kommunionbok
I a 2
1758-1770
Kommunionbok
I a 3
1770-1776
Kommunionbok
I a 4
1777-1799
Kommunionbok
I a 5
1789-1794
Kommunionbok
I a 6
1795-1800
Kommunionbok
A I 7
1800-1805
Kommunionbok
A I 8
1806-1816
Kommunionbok
A I 9
1812-1818
Kommunionbok
A I 10
1819-1824
Rulle TK 475
Kommunionbok
A I 11
1829-1835
Kommunionbok
A I 12
1831-1843
Kommunionbok
A I 13
1844-1853
Rulle TK 476
Kommunionbok
A I 13
1844-1853
Kommunionbok
A I 14
1854-1864
Barnbok
A II 1
1758-1773
Barnbok
A II 2
1774-1795
Barnbok
A II 3
1796-1806
Rulle TK 477
Barnbok
A II 3
1796-1806
Barnbok
A II 4
1807-1824
Barnbok
A II 5
1825-1831
Barnbok
A II 6
1832-1843
Barnbok
A II 7
1844-1853
Barnbok
A II 8
1854-1863
Rulle TK 478
Barnbok
A II 8
1854-1863
Födda

(1733-1855)
Vigda
C 1
(1737-1773)-1870
Döda

(1737-1772)
Födda
C 2
1756-1774
Födda
C 3
1774-1794
Födda
C 4
1795-1819
Födda
C 5 a
(1820-1825)
Flyttade

(1830-1832)
Födda
C 5 b
1820-1848
Födda
C 6
1849-1874
Vigda
E II 1
1774-1800
Vigda
E II 2
1804-1844
Vigda
E II 3
1845-1889
Rulle TK 479
Vigda
E II 3
1845-1889
Döda
F 1
1772-1809
Döda
F 2
1809-1855
Döda
F 3
1856-1889
Konfirmander
D 1
1818-1857
Konfirmander
D 2
1858-1892
Flyttade
B I 1
1828-1854
Flyttade
B I 2
1843-1872
Flyttningsbetyg
I II a 1
1797-1815
Rulle TK 480
Flyttningsbetyg
I II a 1
1797-1815
Flyttningsbetyg
I II a 2
1816-1824
Flyttningsbetyg
I II a 3
1825-1833
Flyttningsbetyg
I II a 4
1834-1840
Rulle TK 481
Flyttningsbetyg
I II a 4
1834-1840
Flyttningsbetyg
I II a 5
1841-1846
Flyttningsbetyg
I II a 6
1847-1854
Flyttningsbetyg
I II a 7
1855-1863
Rulle TK 482
Flyttningsbetyg
I II a 7
1855-1863
Sockenstämmoprotokoll
K I 1
1781-1817
Sockenstämmoprotokoll
K I 2
1818-1827
Sockenstämmoprotokoll
K I 3
1828-1845
Sockenstämmoprotokoll
K I 4
1845-1872
Sockenstämmoprotokoll
K I 5
1770-1852
Visitationsprotokoll
P 1
1753-1840
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 1
1753-1807
Övriga räkenskaper
T II 1
1799-1822
Rulle TK 483
Inventarieförteckningar
V 1
1825-1860
Bouppteckningar
I V a 1
1769-1860
Bouppteckningar
I V b 1
1804-1860
Vaccinationsförteckningar
I III c 1
1828-1860
Dödsattester
I VI 1
1832-1850
Brottsregister
I VII 1
1827-1860
Diverse beslut
J I 1
1729-1857
Diverse beslut
J V 1
1802-1853
Visitationsprotokoll
J V 2
1828-1860
Diverse handlingar
N 1
1822-1860
Valhandlingar
O II 1
1819-1860
Handlingar rörande kyrkan
O I 1
1807-1856
Handlingar rörande myndighetspersoner
Q II 1
1807-1833
Handlingar rörande lånebetalningar m.m.
U 1
1800-1851
Rulle VÄ 69
Folkmängdstabeller

1749-1817
Rulle VÄ 70
Folkmängdstabeller

1818-1877