Mikrofilmer - Lempäälä


FörklaringSignumÅr
Rulle TK 406
Kommunionbok

1730-1735
Kommunionbok

1736-1742
Kommunionbok

1743-1748
Kommunionbok

1749-1753
Kommunionbok

1754-1760
Kommunionbok

1761-1766
Rulle TK 407
Kommunionbok

1761-1766
Kommunionbok

1767-1772
Kommunionbok

1779-1790
Kommunionbok

1791-1804
Rulle TK 408
Kommunionbok

1791-1804
Kommunionbok

1805-1814
Kommunionbok

1815-1820
Kommunionbok

1821-1831
Rulle TK 409
Kommunionbok

1821-1831
Kommunionbok

1832-1838
Kommunionbok

1839-1845
Rulle TK 410
Kommunionbok

1839-1845
Kommunionbok

1846-1852
Kommunionbok

1853-1859
Rulle TK 411
Kommunionbok

1853-1859
Födda

(1713-1748)
Vigda

(1713-1748)
Döda

(1712-1748)
Födda

(1749-1780)
Vigda

(1749-1809)
Döda

(1749-1786)
Rulle TK 412
Födda

(1749-1780)
Vigda

(1749-1809)
Döda

(1749-1786)
Födda

1781-1832
Födda

1833-1854
Födda

1855-1877
Vigda

1810-1851
Vigda

1852-1893
Rulle TK 413
Vigda

1852-1893
Döda

1787-1876
Förelysta

1837-1862
Konfirmander

1844-1893
Historieböcker (från främmande församlingar)

 
Flyttade

1748-1778
Flyttade

1811-1819, 1835
Flyttade

1836-1839
Flyttade

1840-1847
Flyttade

1848-1885
Flyttningsbetyg

1835-1841
Flyttningsbetyg

1842-1847
Rulle TK 414
Flyttningsbetyg

1842-1847
Flyttningsbetyg

1847-1853
Flyttningsbetyg

1854-1860
Rulle TK 415
Flyttningsbetyg

1854-1860
Sockenstämmoprotokoll m.m.

1749-1818
Sockenstämmoprotokoll m.m.

1806-1877
Visitationsprotokoll

1458-1807
Diverse handlingar

 
Visitationsprotokoll

(1682-1750)
Inkomna handlingar

(1617-1748)
Rulle TK 416
Visitationsprotokoll

(1682-1750)
Inkomna handlingar

(1617-1748)
Visitationsprotokoll

(1752-1767)
Inkomna handlingar

(1685-1780)
Visitationsprotokoll

1804-1858
Räkenskaper, kyrkomedel

1661-1733
Räkenskaper, kyrkomedel

1736-1767
Räkenskaper, kyrkomedel

(1767-1837)
Vinkassan

(1767-1810)
Inventarieförteckningar

1838-1906
Cirkulärbrev m.m.

1773-1780
Rulle TK 417
Cirkulärbrev m.m.

1773-1780
Konfirmationslängder

1817-1917
Rulle VÄ 79
Folkmängdstabeller

1749-1797
Folkmängdstabeller

1797-1877