Mikrofilmer - Dragsfjärd


FörklaringSignumÅr
Rulle 61330
Födda

1856-1877
Vigda

1856-1891
Döda

1856-1892
Konfirmander

(1811-1839)
Vaccinationsförteckningar

(1804-1883)
Konfirmander

1841-1872
Flyttade

(1803-1862)
Inventarieförteckningar

-1807
Rulle 61331
Flyttningsbetyg
549
1800-1810
Flyttningsbetyg
550
1811-1815
Flyttningsbetyg

1815-1820
Flyttningsbetyg
552
1821-1826
Flyttningsbetyg
553
1827-1836
Rulle 61332
Flyttningsbetyg
554
1836-1843
Flyttningsbetyg
544
1847-1851
Flyttningsbetyg
545
1852-1857
Flyttningsbetyg

1858-1861
Flyttningsbetyg

1858-1861
Rulle 61333
Sockenstämmoprotokoll

1820-1869
Räkenskaper, kyrkomedel
248
1755-1837
Övriga räkenskaper
250
1751-1837
Fattigmedel
247
1751-1800
Inventarieförteckningar
280
1799-1870
Diverse handlingar
271
1755-1849
Diverse handlingar
270
1834-1847
Rulle JK 623
Arkivförteckning

1851-1931
Kommunionbok

1746-1768
Kommunionbok

1780-1790
Rulle JK 624
Kommunionbok

1780-1790
Kommunionbok

1791-1802
Kommunionbok

(1803-1811)
Läsförhörsböcker

(1803-1812)
Fattigrotar

(1803-1812)
Kommunionbok

(1812-1822)
Läsförhörsböcker

(1811-1818)
Kommunionbok

(1821-1831)
Läsförhörsböcker

(1821-1830)
Rulle JK 625
Kommunionbok

(1821-1831)
Läsförhörsböcker

(1821-1830)
Kommunionbok

1832-1845
Kommunionbok

(1846-1853)
Läsförhörsböcker

(1846-1855)
Kommunionbok

1854-1860
Rulle JK 626
Kommunionbok

1854-1860
Födda

(1705-1712, 1728-1729)
Vigda

(1705-1712, 1728-1729)
Sockenstämmoprotokoll

(1738, 1745)
Inventarieförteckningar

(1758, 1804)
Räkenskaper m.m.

(1695-1712, 1728-1755)
Födda

(1730-1782)
Vigda

(1730-1782)
Döda

(1730-1782)
Brev

(1736-1737)
Födda, vigda, döda

(1783-1819)
Sockenstämmoprotokoll
253
(1780-1818)
Födda, vigda, döda
254
1820-1855
Födda

1856-1877
Rulle JK 627
Födda

1856-1877
Vigda

1856-1891
Döda

1856-1892
Konfirmander

(1811-1839)
Vaccinationsförteckningar

(1804-1883)
Konfirmander

1841-1872
Flyttade

(1803-1862)
Inventarieförteckningar

-1807
Flyttningsbetyg
549
1800-1810
Flyttningsbetyg
550
1811-1815
Rulle JK 628
Flyttningsbetyg
550
1811-1815
Flyttningsbetyg

1815-1820
Flyttningsbetyg
552
1821-1826
Flyttningsbetyg
553
1827-1836
Flyttningsbetyg
554
1836-1843
Rulle JK 629
Flyttningsbetyg
554
1836-1843
Flyttningsbetyg
544
1847-1851
Flyttningsbetyg
545
1852-1857
Flyttningsbetyg

1858-1861
Rulle JK 630
Flyttningsbetyg

1858-1861
Sockenstämmoprotokoll

1820-1869
Räkenskaper, kyrkomedel
248
1755-1837
Övriga räkenskaper
250
1751-1837
Fattigmedel
247
1751-1800
Inventarieförteckningar
280
1799-1870
Diverse handlingar
271
1755-1849
Diverse handlingar
270
1834-1847