Mikrofilmer - Kangasala


FörklaringSignumÅr
Rulle TK 52
Kommunionbok

1708-1714
Kommunionbok

1729-1737
Kommunionbok

1739-1760
Kommunionbok

1755-1761
Rulle TK 53
Kommunionbok

1755-1761
Kommunionbok

1764-1768
Kommunionbok

1773-1784
Kommunionbok

1779-1783
Kommunionbok

1785-1790
Rulle TK 54
Kommunionbok

1785-1790
Kommunionbok

1792-1798
Kommunionbok

1797-1809
Kommunionbok

1809-1814
Rulle TK 55
Kommunionbok

1809-1814
Kommunionbok

1815-1823
Kommunionbok

1824-1831
Kommunionbok

1832-1839
Rulle TK 56
Kommunionbok

1832-1839
Kommunionbok

1839-1845
Rulle TK 57
Kommunionbok

1839-1845
Kommunionbok

1846-1852
Rulle TK 58
Kommunionbok

1846-1852
Kommunionbok

1853-1860
Rulle TK 59
Kommunionbok

1853-1860
Kommunionbok

1860-1870
Rulle TK 60
Kommunionbok

1860-1870
Födda

(1721-1779)
Vigda
C 1
(1722-1778)
Döda

(1722-1779)
Födda

(1779-1822)
Vigda

(1779-1823)
Döda

(1779-1821)
Rulle TK 61
Födda

(1779-1822)
Vigda

(1779-1823)
Döda

(1779-1821)
Födda, vigda

1823-1848
Födda, vigda
C 4
1849-1864
Vigda
T II g
(1792-1809)
Döda

(1789-1809)
Vigda
T II g 4
1827-1849
Döda
F 3
1823-1854
Döda
F 4
1849-1877
Rulle TK 62
Döda
F 4
1849-1877
Konfirmander
D 1
1815-1838
Konfirmander
D 2
1840-1889
Flyttade
B I 1
1814-1853
Flyttade
B I 2
1853-1889
Flyttningsbetyg

(1792-1809), (1818)
Sockenstämmoprotokoll, inventarieförteckningar
K I 1
1653-1800
Rulle TK 63
Sockenstämmoprotokoll, inventarieförteckningar
K I 1
1653-1800
Sockenstämmoprotokoll
K I 2
1803-1810
Sockenstämmoprotokoll, inventarieförteckningar
K I 3
(1824-1837), (1811-1840)
Sockenstämmoprotokoll
K I 4
1840-1853
Sockenstämmoprotokoll
K I 5
1853-1896
Biskopens och prostens visitationsprotokoll
P a
1737-1812
Biskopens och prostens visitationsprotokoll
P c
1825-1861
Rulle TK 64
Biskopens och prostens visitationsprotokoll
P c
1825-1861
Biskopens och prostens visitationsprotokoll
Q II
1765-1840
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 1
1714-1750
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 2
1714-1750
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 3
1750-1767
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 4
1750-1797
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 5
1792-1831
Rulle TK 65
Räkenskaper, kyrkomedel
T I 5
1792-1831
Räkenskaper, kyrkomedel
T I b
1857-1874
Räkenskaper, kyrkomedel
T II a 4
1799-1900
Övriga räkenskaper
K XXI:1
1754-1779
Övriga räkenskaper
K XXI:2
1788-1823
Övriga räkenskaper
K XXI:3
1819-1850
Övriga räkenskaper
K XXI:4
1823-1857
Övriga räkenskaper
K XXI:5
1814-1892
Övriga räkenskaper
K XXI:7
1851-1903
Övriga räkenskaper
K XXI:8
1857-1907
Uppbördsböcker
K XIX a 1
1760-1765
Uppbördsböcker
K XIX a 2
1798-1802
Uppbördsböcker
K XIX a 3
1803-1808
Uppbördsböcker
K XIX a 4
1832-1840
Uppbördsböcker
K XIX a 6
1840-1845
Uppbördsböcker
K XIX a 5
1842-1844
Rulle TK 66
Uppbördsböcker
K XIX a 5
1842-1844
Uppbördsböcker
K XIX ab
1852-1893
Inventarieförteckningar
K X 1
1847-1911
Bouppteckningar
I V 1
1812-1889
Rulle TK 67
Bouppteckningar
I V 1
1812-1889
Brottsregister
H II 1
1842-1921
Rulle TK 68
Brottsregister
H II 1
1842-1921
Brottsregister
H II 4
1831-1888
Absolutionsbok
H I
1839-1892
Förteckning över skolelever
K XIV a 1
1842-1891
Skolans brevbok
K XIV a 2
1825-1837
Skolans brevbok
K XIV a 3
1841-1871
Domkapitlets tjänstebrev m.m.
J II a 1
 
Rulle TK 69
Domkapitlets handlingar
J II a
1752-1886
Valhandlingar
O II a
1786-1860
Bänkordning
Q 1
1767-1852
Dagsverkslista
K XIII
1776-1879
Rulle VÄ 48
Folkmängdstabeller

1749-1825